nieuws

Risico-inventarisatie leidt zelden tot nader onderzoek werkstress

Personeelsmanagement

Risico-inventarisatie leidt zelden tot nader onderzoek werkstress

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) leidt zelden tot verdiepend onderzoek naar werkstress. Wanneer het gaat om de aanpak van stress, moet HR dus vinger aan de pols houden.

Dat blijkt uit onderzoek van HR Navigator onder aanbieders van preventieve diensten, zoals de RI&E, het preventief medisch onderzoek (PMO) en onderzoek naar en aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Meer dan vijftig dienstverleners namen deel aan het onderzoek. Met ruim 25 daarvan voerde HR Navigator verdiepende gesprekken op directieniveau.

Beroepsziekte nummer 1

Uit het onderzoek blijkt dat in vrijwel elke RI&E royaal aandacht is voor PSA. Maar dit leidt zelden tot verdiepend onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting. Onder PSA vallen onder andere werkdruk en werkstress, beroepsgebonden depressies, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziektes. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt stress op de werkvloer beroepsziekte nummer 1.

Ruim aanbod onderzoeken en interventies

Het valt voor HR niet mee om een keuze te maken uit de verschillende onderzoeken en aanpakken van PSA, zo blijkt uit het onderzoek. PSA-onderzoeken zijn er in vele soorten en maten: vragenlijsten bijvoorbeeld of interviews door diverse professionals.

Blijkt dat er vervolgstappen nodig zijn, dan zijn er interventies op individueel niveau, zowel preventief als curatief, op teamniveau of op organisatieniveau. In het laatste geval gaat het dan vooral om cultuur en gedrag, beleidsontwikkeling en leiderschap.

 

Zonder voorkennis van de materie leidt
een RI&E niet zelden tot een bizarre
rapportage met honderden actiepunten

 

Tools voor RI&E

Voor het uitvoeren van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie zijn steeds meer tools beschikbaar. De verleiding kan dus groot zijn om geld te besparen en dit onderzoek zelf uit te voeren. Volgens HR Navigator blijkt uit het onderzoek dat het verstandiger is om de RI&E over te laten aan deskundigen. “Een serieuze waarschuwing voor de doe-het-zelvers onder u: zonder voorkennis van de materie en achtergrondkennis van de tool, is het resultaat niet zelden een bizarre rapportage met honderden actiepunten die in het plan van aanpak terug moeten komen. Deze verdwijnt geheid onder in de la”, aldus HR Navigator.

Geen censuur op RI&E

Een enkele keer vraagt een werkgever aan ingehuurde deskundigen of ze onwelgevallige conclusies uit de RI&E willen houden. Dit is volgens de respondenten in het onderzoek een uitzondering. Over het algemeen blijken werkgevers veiligheid van hun werknemers serieus te nemen. De ondervraagde deskundigen zeggen voldoende tijd te krijgen om een hoogwaardige risicoanalyse te maken.

Meer weten over de RI&E? Tijdens de Week van de RI&E van 12 tot 17 juni is er volop aandacht voor de RI&E als onderdeel van zakelijk succes. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten


Tijdens het congres Over Duurzame Inzetbaarheid krijgen HR-professionals de instrumenten om hun medewerkers aan de slag te laten gaan met duurzame inzetbaarheid. Klik hier voor het volledige programma

Reageer op dit artikel