nieuws

Werkgever vindt schulden reden voor ontslag

Personeelsmanagement

Werkgever vindt schulden reden voor ontslag

Een derde van de werkgevers vindt schulden van werknemers een reden om een contract niet te verlengen, bijna één op de vijf ziet het zelfs als een reden voor ontslag. Driekwart vindt dat de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel is van het hr-beleid.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). 62 procent van de werkgevers heeft met mensen met schulden op de loonlijst staan.

Personeel met schulden is risico

57 procent van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie. En daar hebben ze niet helemaal ongelijk in. Volgens de Nibud-kostenscan personeel met schulden is een bedrijf al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Deze kosten zitten met name in het verwerken van het loonbeslag, het (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies. Daarnaast kan het bedrijf nog risico lopen vanwege diefstal, fraude en het feit dat personeel met geldproblemen vatbaarder is voor omkoping en chantage.

Maak praten over geld laagdrempeliger

Het feit dat een aanzienlijk deel van de werkgevers schulden van werknemers ziet als reden om een contract niet te verlengen of zelfs voor ontslag, baart het Nibud zorgen. Het verkleint de kans dat werknemers zo vroeg mogelijk hun financiële problemen bespreekbaar maken. Het instituut zou juist graag zien dat praten over geld op de werkvloer laagdrempeliger wordt en dat werkgevers ervoor zorgen dat werknemers met allerhande vragen over financiën, bijvoorbeeld over hun persoonlijke financiële situatie of de belastingaangifte, terecht zouden kunnen bij een financieel deskundige.

Schending van privacy

Volgens het Nibud is dit een passende rol voor werkgevers. Nibud-directeur Gerjoke Wilmink: “Wat we zien is dat werkgevers pas in een laat stadium op de hoogte zijn van de financiële problemen van een werknemer. Meestal pas als er loonbeslag wordt gelegd, of wanneer de werknemer om een voorschot vraagt. Ook zien we dat een groeiende groep werkgevers worstelt met de vraag of het geen schending van de privacy is om zich te bemoeien met financiële problemen van werknemers.”

Het Nibud vindt niet dat de werkgever zelf de rol van financieel adviseur op zich moet nemen, zegt Wilmink. “Maar hij of zij moet wel tijdig hulp kunnen inschakelen of kunnen doorverwijzen. De Nibud-coach voor werkgevers kan daarbij helpen.”

Werkgeverswebsite

Met de nieuwe werkgeverswebsite financieelgezondewerknemers.nl wil het Nibud een goed startpunt bieden. De website stimuleert en ondersteunt werkgevers met informatie, tips en checklists om medewerkers ‘financieel fit’ te laten blijven en werknemers met geldzorgen door te verwijzen. De website is een initiatief van het Nibud, Wijzer in Geldzaken, het ministerie van SZW, Divosa en de NVVK.

Reageer op dit artikel