nieuws

Werknemers gaan boven winst

Personeelsmanagement

Mensen moeten altijd boven productie gaan. Dat stelt de Inspectie SZW in haar jaarverslag. In 2016 kwamen 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven. Dat is een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Werknemers gaan boven winst

Inspecteur-generaal Marc Kuipers zegt dat werknemers te vaak de ultieme prijs betalen voor onnodige fouten. “Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren. Al deze offers raken niet alleen de bedrijven waar dit is gebeurd, maar ook alle ondernemingen waar datzelfde ongeval morgen plaats kan vinden. Ook als overheid moeten we ons maximaal inspannen om herhalingen te voorkomen.”

Strenge toezichthouder

Werkgevers moeten werknemers boven winst laten gaan om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen, zegt Kuipers. “De inspectie SZW zet zich daar dagelijks voor in. Waar het kan, doen we dat samen met het bedrijfsleven. Daar waar de wil is van de integere ondernemer en waar de werknemer boven winst gaat. Waar dat niet het geval is vervullen we onze rol als strenge toezichthouder en grijpen we in. Met alle instrumenten die we hebben om misstanden aan te pakken. Maar vooral ook om ze te voorkomen.”

Uitbuiting van werknemers

Een andere misstand waar de Inspectie SZW scherp op let is uitbuiting van werknemers. Systematische onderbetaling, te lange werkdagen en het ten onrechte laten betalen van vergoedingen worden stelselmatig door de Inspectie geconstateerd. Het handhavingpercentage bij controles hierop bedraagt 40 procent. Volgens de Inspectie worden door deze bedrijven bewust de wettelijke regels overtreden. Daarnaast is er een categorie die actief de mazen van de wet opzoekt. Met constructies die mogelijk naar de letter van de wet standhouden, maar die vervolgens op allerlei onwenselijke manieren worden toegepast.

Inspecties werken samen

Marc Kuipers: “We zetten onze inspectiecapaciteit hier gericht op in. Samen met anderen zoals de NVWA, de ILT en de Belastingdienst. Niet alleen bij het uitvoeren van inspecties, maar ook om te zien hoe we beter gebruik van elkaars databestanden maken. Door het koppelen van de informatie komen we sneller tot gerichte analyses en conclusies. Zodat we zo gericht en efficiënt mogelijk daar kunnen zijn waar dat het hardste nodig is.”

Lees hier het jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW

Reageer op dit artikel