nieuws

‘Inzet voor vrouwen aan de top loont’

Personeelsmanagement

Bedrijven die graag willen dat er meer vrouwen aan de top komen, slagen hier steeds beter in. Maar het aantal organisaties dat zich hiervoor inzet, blijft beperkt.

‘Inzet voor vrouwen aan de top loont’

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de commissie die de vorderingen bijhoudt van ondernemingen en instellingen die het zogeheten Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. Hiermee beloven de organisaties zich hard te maken voor meer vrouwen aan de top.

Wettelijk streefcijfer

Met ruim 22 procent vrouwen in het bestuur en dik 33 procent in de raad van commissarissen presteren bij het initiatief aangesloten organisaties veel beter dan gemiddeld. Diverse bedrijven voldoen volgens een van de onderzoekers ook al aan het wettelijke streefcijfer dat uitgaat van minimaal 30 procent vrouwen. De commissie merkt hier duidelijk vorderingen en ziet in het werk dat wordt verzet een effectief alternatief voor quota voor topvrouwen.

Percentages stijgen traag

Landelijk is bij de grotere bv’s en nv’s echter sprake van nog geen 10 procent vrouwelijke bestuurders en 12,5 procent vrouwelijke commissarissen. Deze percentages stijgen nog maar zeer traag. Ook valt op dat het aantal organisaties dat het charter heeft ondertekend amper toeneemt. Een jaar geleden ging het nog om 258 bedrijven en instellingen. Nu is sprake van 261 ondertekenaars.

Overheid dringt aan op diversiteit

De overheid dringt er al een tijd op aan dat bedrijven meer doen om op topposities een betere diversiteit tussen de seksen te krijgen. Het initiatief voor het charter is ook al zo’n tien jaar geleden genomen. Als het bedrijfsleven er zelf niet in slaagt om deze kwestie op orde te brengen, dan kan Den Haag zich genoodzaakt zien om een en ander met quota af te dwingen.

Quotum is paardenmiddel

Ondernemersorganisaties hebben al herhaaldelijk aangegeven dat ze niet op dergelijke overheidsmaatregelen zitten te wachten. Ook minister Jet Bussemaker (Emancipatie) sprak eerder van een paardenmiddel waarvan ze hoopte dat ze het nooit hoeft in te zetten.

Reageer op dit artikel