nieuws

Te warm om te werken?

Personeelsmanagement

Te warm om te werken?

Het is warm op de werkvloer. Zeker voor bepaalde groepen kan dat risico’s met zich meebrengen. Welke verantwoordelijkheid heeft de werkgever bij hitte?

In de wet staat geen maximumtemperatuur waarbij mag worden gewerkt. Maar het Arbobesluit zegt wel dat de temperatuur op de arbeidsplaats geen schade mag veroorzaken aan de gezondheid van werknemers.
Lees ook: De nieuwe Arbowet: een zaak van HR

Afspraken werkgever en werknemer

De werkgever en de werknemer moeten hier samen afspraken over maken, eventueel in samenspraak met de ondernemingsraad (or) of personeelsvertegenwoordiging. Zo kan bijvoorbeeld een tropenrooster worden afgesproken in overleg met de or.

Advies arbodienst en bedrijfsarts

De arbodienst kan adviezen geven, vooral bij individuele problemen met de warmte of het binnenklimaat. Maatregelen waar een werkgever in kan voorzien zijn onder andere:

  • Warmteproducerende apparaten zo veel mogelijk uitzetten of in een aparte ruimte (bijvoorbeeld computers, ovens);
  • Minder verlichting aanzetten waar dit kan;
  • Zonwering gebruiken; buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering;
  • Voor goede ventilatie zorgen op de werkplek. Plaats bijvoorbeeld airconditioners en/of ventilatoren;
  • Organiseer het werk zo dat werknemers zware lichamelijke inspanningen kunnen verminden of zelfs vermijden;
  • Breng het aantal werkuren per dag terug of stel een tropenrooster in;
  • Las meer pauzes in;
  • Stel zwaar werk uit;
  • Wijs werknemers erop dat als zij Als medische klachten hebben, zij de bedrijfsarts om advies kunnen vragen over werken bij hoge temperaturen.

Minder productiviteit en meer ongelukken

Het is niet alleen in het belang van de werknemer dat er sprake is van een werkbare temperatuur. Bij warmte wordt het concentratievermogen minder. De productiviteit neem af en de kans op ongelukken neemt toe.

Risicogroepen

Warmte kan voor sommige mensen extra lastig zijn. Dit geldt vooral voor zwangeren, mensen met long- of hartaandoeningen en mensen die medicijnen tegen hoge bloeddruk gebruiken. Vergeet niet dat werknemers die Ramadan houden vaak overdag ook geen water drinken.


Hoe houdt u medewerkers langer fit en gezond aan het werk? U leert er alles over tijdens Inzet op Maat, hét vakevent over duurzame inzetbaarheid met de nieuwste trends, ontwikkelingen en innovaties. Klik hier voor het volledige programma

Reageer op dit artikel