nieuws

Genieten met getallen: hoe ken & stuurgetallen werk leuker maken

Personeelsmanagement

Organisaties streven naar datagedreven HR, maar veel HR-professionals houden niet zo van cijfers. Hoe zorg je ervoor dat cijfers je werk leuker maken? Drie vragen aan Kees Kouwenhoven, co-auteur van het boek Ken & stuurgetallen voor personeelsmanagement.

Genieten met getallen: hoe ken & stuurgetallen werk leuker maken

U zegt dat je meer plezier kunt hebben in je werk door ken- en stuurgetallen. Wat bedoelt u daarmee?
“Waar ken- en stuurgetallen in ieder geval mee helpen is dat je meer inzicht krijgt in wat de situatie is. Je kunt je doelen duidelijker maken en beter uitleggen wat je bedoelt. Als we het hebben over wanneer we bijvoorbeeld werving en selectie succesvol vinden, dan helpt het om na te denken over hoe belangrijk je het vindt dat mensen zich aan de organisatie blijven verbinden. Hoeveel vertrekken er binnen een half jaar? Hetzelfde geldt voor managementontwikkeling. Dan moet je nadenken over hoeveel mensen je intern wilt laten doorstromen. En wanneer ben je daar tevreden over? Die doelen worden een stuk duidelijker met ken- en stuurgetallen. Dat is niet alleen leuk voor de HR-functionaris, ook voor de manager is het leuker om te weten wat je nou precies wilt bereiken met die doelen.
Het hele proces van vinden wanneer iets nou succesvol is, is vaak nog belangrijker dan het hebben van zo’n stuurgetal. Omdat je echt nadenkt over de vraag: ‘Wanneer zijn we hier tevreden over?’ Dat is een veel leukere vraag dan ‘Welk stuurgetal hoort hierbij?’
Een tweede, en misschien nog wel belangrijkere, reden waarom ken- en stuurgetallen het werk leuker maken is dat je zo nu en dan iets te vieren hebt. Door stuurgetallen kun je de resultaten volgen en zo af en toe bijsturen. Het is vaker duidelijk dat je een bepaald doel haalt of misschien zelfs wel overtreft. Dan heb je iets te vieren.”

Veel organisaties streven naar datagedreven HR. Hoe pas je HR-analytics succesvol toe?
“Je moet ervaring opdoen met het werken met cijfers. Heel veel mensen hebben daar angst voor. Zij denken dat ze moeten kunnen rekenen. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te kunnen zien wanneer je tevreden bent met managementontwikkeling in termen van instroom en doorstroom. De crux is dat je ervaring opdoet met relatief eenvoudige getallen. Begrijpen hoe dat werkt en hoe het in elkaar zit.
Als het gaat om big data en HR-analytics, zou ik zeggen: ‘Laat het over aan een specialist.’ Als die specialist de uitkomsten heeft, moet dat kunnen worden vertaald in voor iedereen begrijpelijke kengetallen en begrijpelijke stuurgetallen.
“HR-mensen moeten niet de ambitie hebben om een kei te worden in analytics. De kunst is om wel een gesprekspartner te zijn voor deze specialisten. Je moet begrijpen hoe je dingen vertaalt in cijfers.
In de samenstelling van het boek Ken & stuurgetallen voor personeelsmanagement stellen we een trits vragen. De eerste vraag is ‘Wanneer zijn we tevreden?’ De tweede vraag is: ‘Hoe kunnen wij dat bespreekbaar maken?’ De derde vraag is: ‘Hoe maken we inzichtelijk of we die doelen halen?’ En de laatste vraag is: ‘Kunnen we dit ook vertalen in cijfers?’ En dan wordt het een leuk gesprek. In plaats van het gesprek te beginnen met de vraag: ‘Welke cijfers plakken we hieraan?’ kijk je naar wat je doel is.”

Computers en algoritmes zijn beter in cijfers dan mensen. Ziet u een toekomst waarin mensen niet meer nodig zijn in het HR-vak?
“Cijfers vertellen nooit het hele verhaal. Een ding is buitengewoon cruciaal en dat is dat de HR-manager de uitkomsten vertaalt. Iemand kan best heel ingewikkelde dingen berekenen, maar de mens moet met de uitkomsten aan de slag gaan.
Ik illustreer dat met de financiële crisis. Waardoor ontstond die? Doordat slimme mensen allemaal financiële producten maakten die niemand meer begreep. Er wordt nu ook gesproken over smart cities. In Amerika kunnen ze met big data voorspellen wanneer iemand uit zijn huis moet worden gezet. Dan moet je die algoritmes wel begrijpen. Want voor je het weet wordt je uit je huis gezet omdat een algoritme zegt dat het over drie maanden zover zal zijn. Als niemand meer begrijpt hoe zo’n algoritme in elkaar zit, krijg je een sociale crisis omdat de logica niet meer te volgen is.”
“Dit is ook een pleidooi voor HR-managers om zich te blijven verdiepen in de cijfers. Laat het specialistenwerk maar aan de specialisten over, maar begrijp wel hoe dat relateert aan de praktijk.”

 

Meer weten? In het boek Ken & stuurgetallen voor personeelsmanagement beschrijven Kees Kouwenhoven en Rolf Baarda hoe de personeelsfunctionaris snel en efficiënt informatie kan verzamelen en analyseren.

 

 Tip! Kees Kouwenhoven is een van de sprekers in de Nyenrode collegereeks Bedrijfskunde voor HR. Klik hier voor meer informatie

Reageer op dit artikel