nieuws

Prinsjesdag: Aandacht voor nudging in Miljoenennota

Personeelsmanagement

Prinsjesdag: Aandacht voor nudging in Miljoenennota

In de Miljoennota 2018 is een paragraaf opgenomen over inzichten uit gedragswetenschappen. Deze inzichten, nudging, “bieden waardevolle aangrijpingspunten bij het maken van beleid.” Twee voorbeelden uit de Miljoenennota en een doorvertaling naar HR.

Eerder verscheen op pwnet.nl een interview met Joanne Reinhard. Zij is senior advisor bij het Behavioural Insights Team (BIT) gevestigd in London. Deze organisatie wil beleid verbeteren door kennis van menselijk gedrag. Eerder dit jaar sprak zij ook op een bijeenkomst van de NSvP over nudging.

Reinhard: “Je gebruikt wetenschappelijke inzichten uit diverse disciplines zoals psychologie, economie, neuroscience, sociologie of etnografie. Als BIT passen we inzichten, technieken of nudging toe binnen beleid om vervolgens ook systematisch te toetsen wat nu écht werkt.”

Twee voorbeelden van nudging

Ook de Nederlandse overheid past nu deze inzichten toe. In de Miljoenennota worden twee voorbeelden gegeven van deze toepassingen:

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) gebruikt gedragsinzichten om studenten te helpen bewust te lenen zonder dat de keuzevrijheid wordt ingeperkt. Voorheen hadden studenten die wilden lenen de optie om met een druk op de knop te kiezen voor ‘maximaal lenen’. In 2014 verwijderde DUO de optie ‘maximaal lenen’ uit het keuzemenu en moesten studenten zelf aangeven hoeveel ze wilden lenen. Het aantal nieuwe studenten dat daarop aangaf maximaal te willen lenen halveerde.

Ook de Belastingdienst profiteert van inzichten uit de gedragswetenschappen. Zij tracht om burgers te stimuleren vrijwillig en tijdig aan belastingverplichtingen te voldoen. Om het invullen van het belastingformulier makkelijker te maken en het aantal fouten te beperken introduceerde de Belastingdienst het vooraf ingevulde formulier. Burgers hoeven nu alleen nog te controleren of de gegevens kloppen. Eventuele fouten kunnen zij aanpassen. Dit maakt het invullen een stuk makkelijker. Daarnaast benadrukt de Belastingdienst sociale normen. Door erop te wijzen dat de meeste mensen tijdig hun aangifte indienen steeg het aantal mensen dat de gevraagde informatie stuurde met 10 procentpunten toegenomen ten opzichte van de standaardbrief waarin niet gewezen wordt op deze sociale norm.

Toepassingen voor HR

Twee voorbeelden dus van innovatie bij beleidsontwikkeling. Zoals Reinhard aangeeft kunnen ook HR-professionals van deze inzichten gebruik maken. Zo geeft ze voorbeelden hoe medewerkers gestimuleerd kunnen worden om te investeren in opleiding en ontwikkeling. “Jezelf willen ontwikkelen gaat deels over bewustwording van de toekomst. Jongeren gaan actiever informatie over een (vervolg)opleiding zoeken als een rolmodel die deze opleiding heeft gedaan – iemand uit de toekomst zou je kunnen stellen – hun hierover vertelt. Dat werkte meer motiverend dan informatie over het toekomstig salaris of over beschikbare scholingspotjes. Ook het daadwerkelijk maken van een toekomstplan kan het effect van een training of opleiding vergroten. Je weet dan waarom en waartoe je iets nieuws aan het leren bent.”

En door het sturen van simpele sms’jes kun je al voorkomen dat medewerkers vroegtijdig stoppen met een opleiding. “Je kunt daarmee social support bieden of extra informatie sturen als: ‘De meeste studenten hebben het nu even zwaar, maar vanaf week 8 gaat het vaak weer beter’. Je zou het misschien niet verwachten, maar dit soort kleine nudges via sms kunnen voorkomen dat een deel van de mensen de opleiding niet afmaakt.”

Lees ook:

Prinsjesdag: Hoofdpunten voor HR begroting 2018 Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Prinsjesdag: Vijf punten voor HR (en vijf voor Rutte)

Prinsjesdag: Vakbonden hameren op loonsverhoging (HRbase)

Prinsjesdag: Werkgevers willen minder risico bij dienstverband

Prinsjesdag: Krapte op arbeidsmarkt nog niet voelbaar

Prinsjesdag: Wat we tot nu toe weten over economie en arbeidsmarkt

Prinsjesdag: Heffingskortingen, scholingsaftrek en loonkostenvoordeel

Reageer op dit artikel