nieuws

‘Bijdrage HR aan opleiding en ontwikkeling gering’

Personeelsmanagement

‘Bijdrage HR aan opleiding en ontwikkeling gering’

Volgens onderzoek in de publieke sector is de bijdrage van HR aan de opleiding en ontwikkeling van medewerkers minimaal. Ook over het stimuleren van mobiliteit denken medewerkers en HR-professionals totaal verschillend. Het verschil (in perceptie) met bestuurders is zo mogelijk nog groter.

In de HRM Barometer van Driessen worden de resultaten van een onderzoek, uitgevoerd door Kantar TNS, ten aanzien van duurzame inzetbaarheid in de publieke sector gepubliceerd.

‘Bijdrage HR aan opleiding en ontwikkeling gering’

Ook het thema opleiding, ontwikkeling en mobiliteit komt aan de orde. Medewerkers zijn hier positief over. Ze vinden dat er voldoende opleidingsmogelijkheden worden geboden (53%). Bovendien is er voldoende ruimte om met de leidinggevende het gesprek aan te gaan over ontwikkelmogelijkheden, zo geeft 63% van de ondervraagde medewerkers aan.

De bijdrage van HR aan de opleiding en ontwikkeling van medewerkers wordt als minimaal ingeschat. Nog geen 20 procent van de ondervraagde medewerkers geeft aan dat HR een belangrijke bijdrage levert aan de opleiding en ontwikkeling van medewerkers.

Interne en externe mobiliteit

Ten aanzien van mobiliteit is er een flinke discrepantie te zien tussen medewerkers en HR. Zo is 58% van de HR-professionals van mening dat mobiliteit gestimuleerd wordt. Slechts een fractie van de medewerkers vindt dat interne en/of externe mobiliteit gestimuleerd wordt. Alleen medewerkers bij de overheid zijn iets positiever. Zo geeft 44% aan dat interne mobiliteit gestimuleerd wordt en 35% dat externe mobiliteit gestimuleerd wordt. In de zorg geeft bijvoorbeeld slechts 17% van de medewerkers aan dat interne mobiliteit wordt gestimuleerd. In het onderwijs ligt dat percentage, met 29%, nog wel iets hoger.

Bestuurders en de rest van de organisatie: een wereld van verschil

Vooral bestuurders blijken een heel ander beeld te hebben van de organisatie en het binnen de organisatie gevoerde beleid. Zo geeft maar liefst tweederde van de bestuurders aan dat het geluk van medewerkers een centrale positie in de organisatie inneemt. De medewerkers ervaren dat echter totaal niet zo. Slechts een kwart van de medewerkers deelt de mening van de bestuurders. Bij HR-professionals en leidinggevenden denkt 40% dat het geluk van medewerkers centraal staat.

Ook ten aanzien van investeringen in opleidingen en het betrekken van medewerkers bij het formuleren van duurzaam inzetbaarheidsbeleid zijn bestuurders veel positiever dan de rest van de organisatie.

Van de HR-managers is 59% ervan overtuigd dat voldoende ontwikkelmogelijkheden worden geboden aan medewerkers. Bestuurders (73%) zijn hier nog veel positiever over.

Bij de stelling dat medewerkers betrokken worden bij het ontwikkelen van beleid rondom duurzame inzetbaarheid zijn de verschillen nog groter. Slechts 35% van de HR-managers geeft aan dat medewerkers hierbij betrokken worden. Bij de bestuurders is dit 53%.

Dialoog

Kortom, tussen medewerkers en HR enerzijds en bestuurders en HR anderzijds zitten grote verschillen in perceptie rond duurzame inzetbaarheidsthema’s. De dialoog met medewerkers blijft dus cruciaal.

Reageer op dit artikel