nieuws

Gepeste werknemer krijgt baan terug

Personeelsmanagement

Een werkgever die niets doet om een slachtoffer van pestgedrag te steunen, krijgt in de rechtszaal de rekening gepresenteerd.

Gepeste werknemer krijgt baan terug

Een werkneemster is in dienst bij een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Ze hoort in de wandelgangen van de organisatie dat ze als persoon gedrogeerd zou zijn en merkt dat collega’s vreemd op haar reageren. Het roddelcircuit is volgens de werkneemster zo sterk gaande over haar persoon, dat ze haar probleem aankaart bij haar direct leidinggevende.

Probleem zelf oplossen

Deze geeft aan dat ze eerst zelf haar probleem moet oplossen, en naar de collega’s moet toe stappen om te horen hoe de vork in de steel zit. Daarbij zet de leidinggevende zelfs de aanval in en beschuldigt deze de werkneemster van een gebrek aan professionaliteit. Met andere woorden, de werkneemster staat er alleen voor en hoeft vooralsnog geen hulp van de organisatie te verwachten. Wel wordt een vervolgafspraak gemaakt waarin de bevindingen van de werkneemster in gesprek met de roddelende collega’s wordt besproken. De werkneemster meldt zich echter ziek.
Lees ook: Pestcultuur? Stuur manager op cursus

Pestgedrag door collega’s

De bedrijfsarts constateert dat de medewerkster geen benutbare mogelijkheden heeft. De reden voor het verzuim zijn werkgerelateerd en er is sprake van pestgedrag door collega’s. De arts beveelt mediation aan. Er volgt een intakegesprek met de mediator, maar al snel laat de bedrijfsarts weten dat mediation nog niet gaat lukken.

Iets meer dan anderhalf jaar later start de werkneemster haar re-integratie. Ze werkt op tijdelijke basis bij de financiële administratie van de organisatie. Enkele maanden later geeft de bedrijfsarts aan dat de werkneemster haar eigen takenpakket weer volledig kan oppakken.

Ziekmakende situatie blijft het zelfde

De werkgever is echter niet van plan de werkneemster weer te laten terugkeren in haar oorspronkelijke functie. Volgens de werkgever is er te veel gebeurd. Binnen de afdeling heerst nog steeds dezelfde situatie als voor haar ziektemelding.

Ondanks dat ook de arbeidsdeskundige meldt dat de werkneemster geschikt is voor haar eigen werk, verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde verhouding. Naar mening van de werkgever heeft de werkneemster een diepgeworteld wantrouwen jegens de organisatie. Ze heeft haar verwijten nooit onderbouwd en is niet naar de integriteitscommissie van de organisatie gestapt.
Lees ook: Integriteit op de werkvloer: wees duidelijk

Werkgever negeert eigen gedragscode

De kantonrechter vindt het opmerkelijk dat de werkneemster volgens haar werkgever de beschuldigingen over pesten eerst maar eens moest bewijzen. Daarmee gaat de werkgever voorbij aan haar taken om het voortouw te nemen. Bovendien bestaat er binnen de organisatie een gedragscode voor integriteit waarbij onder andere pesten een belangrijke rol speelt. Daarbij neemt de werkgever het initiatief om actie te ondernemen.

De werkgever was blijkbaar vooringenomen en vond het pestgedrag door de werkneemster ingebeeld. Een daadwerkelijke actie vanuit de werkgever ontbrak. Het is logisch dat er een ziekmelding volgde toen het pestgedrag niet werd opgelost.

Voortzetting arbeidsrelatie bemoeilijkt

Nadat de bedrijfsarts had gemeld dat de werkneemster weer in staat was werkzaamheden op te pakken, heeft de werkgever nauwelijks iets gedaan om dit in goede harmonie te bewerkstelligen. Bovendien heeft de werkgever in het terugkeergesprek met de werkneemster gelijk al de deur dicht gegooid door haar te laten weten dat het vertrouwen in haar was verdwenen. Dat heeft voortzetting van de arbeidsrelatie nog verder bemoeilijkt.
Lees ook: Ontslag meest succesvol bij ‘verstoorde arbeidsrelatie’

Dwangsom als stok achter de deur

De kantonrechter is van oordeel dat de werkneemster weer moet worden toegelaten tot haar eigen functie, met alle daar bijbehorende taken. Om te voorkomen dat de werkgever opnieuw zijn hakken in het zand zet, zorgt de kantonrechter voor een stok achter de deur. Een dwangsom van 500 euro per dagdeel, moet de weigerachtige werkgever over de streep trekken.

Bron: Rechtbank Amsterdam, 17 februari 2017 | ECLI:NL:RBAMS:2017:1088

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels