nieuws

Hoe dicht HR de kloof tussen man en vrouw?

Personeelsmanagement

Van bedrijven tot vakbonden: iedereen heeft het op 8 maart over de positie van vrouwen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Hoe staat het ervoor anno 2017?

Hoe dicht HR de kloof tussen man en vrouw?

Om maar met het slechte nieuws te beginnen, vrouwen verdienen nog altijd fors minder dan hun mannelijke collega’s. Gemiddeld zo’n 16 procent minder, zo blijkt uit cijfers van het CBS. “Als je dat bekijkt over een heel jaar, zou dat betekenen dat vrouwen vanaf 3 november voor niks werken”, zegt Mariëtte Patijn uit het FNV-bestuur.

De FNV onthulde op 8 maart 2017 op het Plein in Den Haag een mobiel standbeeld voor alle werkende vrouwen in Nederland en roept de politiek en de Sociaal-Economische Raad (SER) op de loonkloof tussen man en vrouw te dichten.

Loonkloof door deeltijdwerk

Voor een deel wordt het loonverschil verklaard doordat vrouwen vaker in deeltijd werken, gemiddeld minder hoog zijn opgeleid dan mannen en daardoor in lagere functies werken. In bedrijven en instellingen waar meer vrouwen werken wordt vaak minder betaald. Daarnaast werken vrouwen vaker in flexbanen dan mannen. Voor een deel is het loonverschil ook niet te verklaren en zou er sprake kunnen zijn van oneerlijke beloning.

 

Vrouwen werken vaker in deeltijd, zijn gemiddeld minder hoog
opgeleid dan mannen en werken daardoor in lagere functies

 

Nederland zakt in globale ranglijst

Ook arbeidsbemiddelaar Robert Half benadrukt dat Nederland nog grote stappen moet maken voor er echt sprake is van gendergelijkheid op de werkvloer. We zijn gezakt van de twaalfde naar de zestiende plaats in de jaarlijkse Global Gender Gap­Index, een rapport van het World Economic Forum dat inzicht geeft in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen. Deze landen zijn samen goed voor meer dan 90 procent van de wereldbevolking.

De ranglijst wordt aangevoerd door IJsland, gevolg door Finland en Noorwegen. Met een dertiende plaats scoort ook Duitsland beter. België moet het doen met een 24e plaats. Onverwachter wellicht is dat ook landen zoals Rwanda, de Filipijnen, Nicaragua en Namibië beter scoren dan Nederland.

Gendergelijkheid op de agenda

Thomas Traxler, divisie directeur bij Robert Half: “Met name in het bedrijfsleven is er nog een wereld te winnen. Hier komen we er met een 76e plaats van de 144 landen erg slecht uit. Gekeken naar vrouwen in topfuncties (26%) komen we op teleurstellende 81e plaats en qua inkomensverhoudingen tussen mannen en vrouwen zelfs op plaats 111. Het is dus duidelijk meer dan noodzakelijk dat gendergelijkheid bovenaan de agenda van bedrijven blijft.”

 

Ook landen als Rwanda, de Filipijnen, Nicaragua en Namibië
scoren beter op gendergelijkheid dan Nederland

 

Overheid scoort goed

De overheid doet het beter. Traxler: “Binnen de overheid zijn in de afgelopen decennia flinke stappen gezet, maar ook hier zijn we er nog niet. 37 procent van de parlementsleden en de helft van de ministers is vrouw, vooral op dit laatste vlak scoren we met een zevende plaats erg goed.”

Wat doet HR tegen genderkloof?

Welke maatregelen nemen Nederlandse bedrijven al om de kloof tussen seksen te verkleinen? Uit de Workplace Survey van Robert Half, een onafhankelijk onderzoek bij 200 HR-managers, blijkt dat salarisaudits (25%), vaste salarisverhogingen bij promotie (22%) en transparantie over salarissen (28%) momenteel de katalysators zijn tot gendergelijkheid.

Duidelijke loonschalen

“Het is van groot belang duidelijke loonschalen te hebben en transparant te communiceren wat het potentieel kan zijn. Een omgeving waarin zowel mannen als vrouwen weten wat te verwachten, werkt stimulerend en vergroot de betrokkenheid van medewerkers. Het feit dat slechts 16 procent aangeeft dat er geen kloof bestaat tussen beide geslachten, toont aan dat er voor bedrijven nog veel werk aan de winkel is”, aldus Traxler.

 

“Het feit dat slechts 16 procent aangeeft dat er geen kloof
bestaat, toont aan dat er voor bedrijven nog
veel werk aan de winkel is”
Thomas Traxler, divisie directeur bij Robert Half

 

 

Wat kunnen vrouwen zelf doen?

Robert Half houdt het niet bij constateren dat er iets moet veranderen. Het bedrijf peilde ook wat vrouwen zelf kunnen doen om de genderkloof te dichten op het werk. 42 procent van de vrouwelijke HR-managers en 35 procent van de mannelijke HRM’ers gelooft dat vrouwen hun prestaties meer zichtbaar moeten maken binnen de organisatie.

Assertiever bij salarisonderhandelingen

Zowel vrouwelijke HR-managers (34%) als mannelijke HR-managers (32%) geven aan dat vrouwen assertiever moeten zijn bij salarisonderhandelingen. 35 procent van de mannelijke HR-managers zegt dat vrouwen zichzelf duidelijker in de kijker moeten zetten voor promoties.

Vijf tips voor vrouwen

De HR-managers geven vrouwen vijf tips:

  • Toon je successen, maak je prestaties meer zichtbaar in je organisatie
  • Maak jezelf zichtbaar in de organisatie
  • Creëer (meer) directe communicatie richting jouw collega’s en leidinggevenden
  • Durf te solliciteren op die interne (of externe) mogelijkheid. Ook als je denkt dat je niet 100 procent voldoet aan de functiebeschrijving
  • Vergeet niet: je mag zeker wat assertiever zijn tijdens salarisonderhandelingen

 

Slechts 13 procent van de Nederlandse IT’ers is vrouw, terwijl
de Europese technologiesector in de afgelopen tien jaar drie keer
zo snel is gegroeid als de algemene werkgelegenheid

 

Glazen plafond wordt technologisch plafond

Microsoft maakt zich niet alleen zorgen over de huidige genderongelijkheid, maar kijkt ook vooruit naar de toekomst. Het bedrijf rekent voor dat slechts 13 procent van de Nederlandse IT’ers vrouw is, terwijl de Europese technologiesector in de afgelopen tien jaar drie keer zo snel is gegroeid als de algemene werkgelegenheid. Dat betekent dat vrouwen door de digitale transformatie steeds minder aansluiting vinden op de arbeidsmarkt en bedrijven niet de talenten of de diversiteit kunnen vinden die ze nodig hebben om ook in de toekomst succesvol te zijn.

Totale mismatch dreigt

“De huidige ontwikkeling is somber”, zegt Ineke Hoekman, HR-directeur Microsoft Nederland. “We koersen af op een totale mismatch. Een belangrijke basis voor een succesvolle organisatie op de lange termijn, is diversiteit. Onze klanten en partners zijn ook divers. Voor productontwikkeling en voor de marktbenadering is het voor een bedrijf belangrijk om een afspiegeling te zijn van de samenleving.”
Lees ook: Enorme mismatch dreigt door technologisch plafond

Internationale vrouwendag

De aanzet tot Internationale Vrouwendag werd gegeven op 8 maart 1908 in New York. Vrouwen legden toen het werk neer om hun eis voor betere arbeidsvoorwaarden in de textielindustrie kracht bij te zetten. In 1978 werd Internationale Vrouwendag officieel erkend door de Verenigde Naties.

 

In Nederland vindt 15 procent van de ondervraagde vrouwen
dat zij thuis voor hun familie dienen te zorgen

 

Onderzoek ILO

De internationale arbeidsorganisatie ILO vroeg mannen en vrouwen in 142 landen of zij vinden dat vrouwen betaald werk moeten doen, thuis moeten blijven om voor hun familie te zorgen of allebei. In Nederland vindt 15 procent van de ondervraagde vrouwen dat zij thuis voor hun familie dienen te zorgen. Van de mannelijke respondenten gaf 10 procent dit antwoord.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels