nieuws

‘HR gaat een grote toekomst tegemoet’

Persoonlijke ontwikkeling

‘HR gaat een grote toekomst tegemoet’

Minder dan hun Europese vakbroeders vinden Nederlandse managers het belangrijk dat ondernemerschap tot de waarden van het bedrijf behoort. Ook hechten zij beduidend minder aan doorzettingsvermogen. Aan HR de taak om te zorgen voor een meer competitieve bedrijfscultuur, vindt Wilma Buis managing director van Mercuri Urval.

Wanneer Nederlandse managers wordt gevraagd naar het doel van een veranderingsproces, dan noemen ze vooral het behalen van lagere kosten of het tot stand laten komen van meer efficiënte bedrijfs- of productieprocessen. Het bereiken van een hogere verkoop of omzet wordt slechts door 30 procent genoemd.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van adviesbureau Mercuri Urval naar de waarde van HR tijdens veranderingsprocessen. Tijdens de netwerkbijeenkomst HR Salon noemde managing director Wilma Buis deze uitkomsten opmerkelijk. Buis denkt dat hier een heleboel slagen te maken zijn, en dat HR daarin een prominente rol moet spelen. ‘Het belangrijkste concept in business is competitie. We zijn in de fase gekomen dat mensen de concurrerende factor zijn. Je zit als HRM’er dus in een uitstekende positie. HR gaat een grote toekomst tegemoet, mits ze de zaken goed aanpakken.’

Natuurlijke selectie
Net als in de dierenwereld geldt volgens Buis ook in het zakenleven de wet van de natuurlijke selectie; wie zich het best weet aan te passen aan de veranderende omstandigheden overleeft. ‘HR speelt een sleutelrol in de survival of the fittest.’

De oplossing voor competitie is selectie, zegt Buis, en dat houdt volgens haar meer in dan een paar sollicitatiebrieven en CV’s lezen wanneer er een vacature is. Bedrijven zijn voortdurend aan verandering onderhevig, en je kunt maar beter vooraf weten of die met veel moeite aangetrokken talenten daarin mee kunnen gaan, door niet alleen naar ervaring en opleiding te kijken, maar ook naar gedrag en karakter zodat je kunt inschatten of iemand voldoende kan veranderen.

Strategische beslissing
Ook interne werving en selectie verdient meer aandacht dan dat het nu krijgt, houdt Buis haar toehoorders op HR Salon voor. ‘Zorg dat je ook intern de juiste mensen selecteert. In veel bedrijven zie je nu nog dat iemand die toevallig beschikbaar is een project gaat leiden. Hoe zo? Dat is niet verstandig. De selectie van mensen is een strategische beslissing.’

Alhoewel managers zowel in Nederland als de andere Europese landen over het algemeen de veranderingsprocessen steunen, zijn zel lang niet altijd tevreden over het resultaat. In Nederland vindt ruim een kwart (27 procent) dat niet alle doelstellingen zijn bereikt, in heel Europa is dat zelfs 40 procent.
Overigens zijn het niet alleen de zakelijke activiteiten die snel veranderen in dynamische organisaties. Uit het onderzoek van Mercuri Urval blijkt ook dat veranderingen in de bedrijfscultuur voor 60 procent van de respondenten een doel is van veranderingsprocessen. In de rest van Europa is dat maar 39 procent.

Reageer op dit artikel