nieuws

Grote uitdaging voor zorg op arbeidsmarkt

Uitstroom

De zorg is onvoldoende voorbereid op de aankomende  uitdagingen  op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit het recent door FunktieMediair gehouden onderzoek 'Flexibilisering van arbeid in de zorg'. Er wordt geen verband gelegd tussen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de opbouw van het toekomstig personeelsbestand, aldus bijna de helft van de ondervraagden uit de zorg. Slechts 22 procent zegt dat er daadwerkelijk sprake is van een succesvol strategisch Human Resources plan. De zorg loopt hierin achter op andere branches.

De zorg krijgt meer dan andere branches te maken met een forse druk om kosten te besparen. Daarbij blijkt uit een recent onderzoek van Menzis dat meer dan de helft van de medewerkers een baan buiten de zorg overweegt. En dat terwijl de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar toeneemt en er tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan door vergrijzing. Opvallend is dat bijna 90 procent van de ondervraagden aangeeft dat de toenemende zorgvraag ingrijpende gevolgen gaat hebben voor het personeel in de zorgsector. Toch verklaart slechts 24 procent dat er op dit moment in hun organisatie sprake is van een meerjarig in-, door- en uitstroomplan. Daarbij heeft de zorg in vergelijking met andere sectoren een aanzienlijk minder goed beeld welke competenties en functies er nu en in de toekomst nodig zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden. De zorg is vooral bezig in het hier en nu.

Enorme kans
‘Dit is een enorme kans voor de zorg’, aldus Ronald Simons, algemeen directeur van FunktieMediair. ‘De agenda van de raden van bestuur wordt in deze tijd te veel bepaald door financiën en met name kostenbeheersing. Terwijl juist de medewerkers de sleutel zijn voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg, het verhogen van de opbrengsten en het verlagen van de kosten. De veranderende arbeidsmarkt vereist een strategische aanpak van Human Resources en een goed doordachte personeelsplanning. Hiermee houd je een zorgorganisatie wendbaar en realiseer je direct een belangrijk deel van de bezuinigingsdoelstellingen’, zegt Ronald Simons.

Onderzoek
Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau MarketResponse, is een online onderzoek, gehouden onder  265  lijn- en stafmanagers en directieleden uit de zorg. Het doel van het onderzoek is te achterhalen hoe men in de zorg aankijkt tegen de uitdagingen die de arbeidsmarkt nu en in de toekomst te bieden heeft. In samenwerking met Yacht  heeft dit onderzoek ook in andere branches plaatsgevonden om zo vergelijkingen te kunnen trekken. Het totaal aantal respondenten bedraagt 1.346.

Reageer op dit artikel