nieuws

Pensioen: Geen sexy onderwerp

Uitstroom

Pensioen wil maar geen sexy onderwerp worden. Ondanks het feit dat je van elke vijf dagen dat je werkt, je er één puur werkt voor de oudedagsvoorziening.

Het doel van pensioen lijkt zo helder: een potje geld overhouden zodat je na je pensionering op redelijk niveau je huidige manier van leven kunt voortzetten. Maar de ideale pensioenregeling die iedereen past bestaat niet.

Wanneer je bijvoorbeeld veel verdient, heb je na je pensioendatum minder zekerheid nodig. Hetzelfde geldt – ruw samengevat – voor iemand die erg weinig verdient. Deze medewerker zou aan een AOW-uitkering al voldoende kunnen hebben.

DB versus DC
Er zijn twee regelingen te onderscheiden. Een zogeheten Defined Contribution-regeling, kortweg DC-regeling, is samen te vatten als ‘beschikbare premieregeling’. Dit is een pensioenregeling waarbij elke deelnemer individueel voor zijn of haar pensioen spaart. Werkgever en werknemer leggen beiden premies in, waarna de opbrengsten uit bijvoorbeeld beleggingen minus de kosten een pot met geld opleveren. Met dat kapitaal koopt de deelnemer het pensioen in: een vaste periodieke uitkering. De regeling was tot dusver niet erg populair.

Bekender en tot dusver populairder is de Defined Benefit-regeling. Bij deze DB-regeling liggen de opgebouwde en de behaalbare pensioenuitkeringen vast. Een hele zekerheid, zo lijkt het voor de werknemer. Maar de praktijk leert dat deze garanties minder hard zijn dan ze op het eerste gezicht leken. Veel DB-pensioenen zijn de afgelopen jaren minder waard geworden.

DC: Flexibele uitruil
De DB-regeling is populairder. Is dat terecht? Wat zijn de voordelen van de DC-regeling?

  • Biedt een betere keuze bij zowel de individuele beleggingsmogelijkheden als bij het op individueel niveau beperken van risico’s;
  • De stabiliteit van de pensioenlasten voor de werkgever is groter;
  • Er is een flexibele uitruil met andere arbeidsvoorwaarden mogelijk;
  • De administratieve rompslomp is de laatste tijd minder groot geworden;
  • De regeling past beter binnen de internationale arbeidsmarkt.

Premiepensioeninstelling
Wie toch bang is voor de administratieve rompslomp van een DC-regeling kan aan een premiepensioeninstelling denken.  Een pensioen kan worden ondergebracht bij een verzekeraar of pensioenfonds. Maar er is een derde optie: de premiepensioeninstelling, ofwel PPI. Een PPI verzekert niet zelf, maar voert de regie over onderuitvoerders. Ook is de PPI inkoper van verzekeringen en vermogensbeheer.

DC-regeling de uitkomst?
De DC-regeling heeft meer oog voor de reële financieringsbehoefte die past bij een bepaalde levensfase. Het biedt grip op de risico’s en in de tijd zijn er verschillende financiële prioriteiten te stellen.  Is het daarmee een betere regeling? Nee, een goede pensioenvoorziening past zowel de werkgever als de werknemer op maat. Kies de strategie die het beste past bij het bedrijf en de levenscyclus van de werknemer. Maar de tijd dat alleen in ijzer gesmede zekerheden de toon zetten is voorbij.

Dit is een samenvatting van het artikel ‘Van elke vijf dagen die je werkt, is er één voor de oudedagsvoorziening’, geschreven door Edwin Schokker in GIDS voor Personeelsmanagement, juni 2012. Edwin Schokker is pensioenconsultant bij Wowers Watson.

Reageer op dit artikel