nieuws

Kent u uw AOW-leeftijd?

Uitstroom

Kent u uw AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd wordt door de meeste van uw personeelsleden te laag ingeschat.

Volgens de huidige wetgeving zal de huidige AOW-leeftijd in 2023 oplopen tot 67 jaar. In de jaren daarna zal de AOW worden gekoppeld aan de leeftijdsverwachting. Voor werknemers van 35 jaar betekent de verhoging van de aow leeftijd (>PW De Gids Vakbase) dat zij minimaal zullen moeten doorwerken tot hun zeventigste jaar. Nog geen derde van de deze leeftijdsgroep beseft zich dit.

Dit blijkt uit de Wijzer in geldzaken Pensioenmonitor 2014, die deze week verschijnt in het kader van de Pensioen3daagse. In deze dagen zet de pensioenbranche zich in om Nederlandse werknemers bekend te maken met hun huidige en toekomstige pensioensituatie.

TIP: Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom pensioenen tijdens de Basiscursus collectieve pensioenen op 6 november of kom naar de Masterclass collectieve pensioenen op 18 november.

Verhoging van de AOW-leeftijd onbekend

Opvallend is ook dat een grote groep mensen tussen de 40 en 55 jaar zich de stijging van de AOW-leeftijd niet realiseert. Nog geen kwart van de 45-49 jarigen houdt er rekening mee dat ze langer moeten doorwerken dan 67 jaar, terwijl zij hun eerste AOW zullen ontvangen als ze 68 jaar of ouder zijn. Uit eerder onderzoek bleek overigens ook dat deze groep vijftigers het hardst getroffen gaat worden door de nieuwe rekenregels voor het pensioen.

Meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking ziet wel de noodzaak om zich te verdiepen in de eigen financiële situatie na pensionering. ,,Toch maakt slechts 11 procent geregeld tijd vrij om naar zijn pensioen te kijken”, stelt de monitor.

Pensioensparen via eigen woning

De helft van de ondervraagden geeft aan vermogen op te bouwen deels via de eigen woning om na pensionering te kunnen leven zoals nu. Als de woning is afgelost scheelt dit direct in de lasten. Een derde noemt langer doorwerken als maatregel om het inkomen na pensionering aan te vullen.

Een minderheid (38 procent) heeft bij het kopen van een woning rekening gehouden met de financiële gevolgen ervan na pensionering en de financiële situatie van het huishouden na overlijden. (ANP)

Lees ook: 5 HR-misvattingen over het pensioen

 

Reageer op dit artikel