Wet verbetering poortwachter: oordeel bedrijfsarts wordt leidend na twee jaar ziekte

Er is een wetsvoorstel aangekondigd dat ertoe moet leiden dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend wordt bij de RIV-toets. Dit moet een eind maken aan de onzekerheid voor werkgevers dat zij na twee jaar van re-integratiekosten kunnen worden geconfronteerd met een loonsanctie vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts UWV en de bedrijfsarts.