De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) gaat per 2020 in. Met de normalisering wordt de rechtspositie van de ambtenaar gelijk met de rechtspositie van de werknemer in de private sector. De normalisering heeft een aantal gevolgen. Zo gaat er tussen de overheidswerkgever en de ambtenaar een arbeidsovereenkomst komen. Daarnaast zullen de collectieve arbeidsvoorwaarden na 1 januari 2020 niet meer zijn opgenomen in publiekrechtelijke regelingen, maar in cao’s. Er verandert dus nogal wat voor HR-functionarissen die met ambtenaren te maken hebben. Blijf op de hoogte met onderstaand dossier.