artikel

De aanstellingskeuring bij een sollicitatie

Arbeidsrecht Premium

De aanstellingskeuring bij een sollicitatie

Als een werknemer solliciteert naar een baan kan de aankomende werkgever soms een medische keuring vragen. Deze keuring wordt een aanstellingskeuring genoemd.

Een aanstellingskeuring moet sinds 1 januari 1998 voldoen aan de regels van de ‘Wet op de medische keuringen (WMK)’. Deze wet heeft betrekking op keuringen in verband met het aangaan van arbeidsovereenkomsten, levens- en pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Doordat werkgevers regelmatig te maken krijgen met de gevolgen van arbeidsongeschikte werknemers (doorbetalingsplicht, meer re-integratieverplichtingen, differentiatie …