artikel

Normalisering ambtenarenrecht: vergeet de or niet

Arbeidsrecht Premium

Normalisering ambtenarenrecht: vergeet de or niet

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt op 1 januari 2020 in werking. Ambtenaren krijgen dan (bijna) dezelfde rechtspositie als ‘gewone’ werknemers in de private sector. De normalisering vraagt een gedegen voorbereiding; niet alleen van HR, maar ook van de ondernemingsraad.

De ondernemingsraad heeft immers de taak om toe te zien op een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden op grond van artikel 28 WOR. Van belang is dat de implementatie van de Wnra tijdig wordt afgestemd …