blog

Ziekte, mediation, ontslag: een schoolvoorbeeld

Arbeidsrecht

Ziekte, mediation, ontslag: een schoolvoorbeeld

Een duidelijk voorbeeld van wat in de dagelijkse praktijk helaas op veel plaatsen gebeurt. Spanningen op het werk, ziekmelding, mediation vanwege arbeidsconflict en ontslag.

Wat was er aan de hand. De docente Duits lag niet goed in de groep. Zij vond dat ze door collega’s werd gepest en meldde zich ziek. Volgens de bedrijfsarts was een goed gesprek nodig en in dat gesprek bood de school coaching aan.

Dat loste niks op, dus adviseerde de bedrijfsarts mediation. Die komt niet van de grond: de docente wil per sé niet instemmen met geheimhouding, wat een normale voorwaarde is bij mediation. De reden? Volgens haar psychiater was dat niet verstandig.

De school doet daarna het juridisch juiste. ‘Als je niet meewerkt, dan zetten wij het loon stop , tot je akkoord gaat met mediation’. Het UWV vond ook dat de werkgever op de goede weg was en dat de werknemer tekort schoot. Met frisse tegenzin ging de docente aan tafel met de mediator om meteen het gesprek af te kappen. De mediator zou partijdig zijn.

Inmiddels waren tien (!) maanden voorbij en de maat voor de school was vol. Ondanks de loonstop bleef de docente koppig volhouden dat zij niet kon mee werken aan een oplossing, Ontslag werd gevraagd én gekregen.

Het recept voor succes van de werkgever? Stap voor stap zetten, de bedrijfsarts blijven betrekken en vooral geduld.

Dis is een bijdrage van advocaat Mark Diebels.

Diebels is een van de docenten op de HR-wetgeving en actualiteitendag. Hij vertelt over actuele arbeidsrechtelijke ontwikkelingen en geeft tips hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

Reageer op dit artikel