blog

Onregelmatige opzegging: Een dure grap

Arbeidsrecht

Regelmatig wordt in de nieuwsbrieven van PW. en ook in PW. magazine aandacht besteed aan ontslagkwesties. Ik ben vaak verbaasd en soms zelfs verontwaardigd over het oordeel van de rechter.

Onregelmatige opzegging: Een dure grap

Zo las ik onlangs een casus over een werknemer die op staande voet was ontslagen. De man voerde zijn coördinerende taak niet goed uit, was regelmatig afwezig, nam verlof op zonder dat correct te melden, meldde zich ziek maar werkte dan wel uren op een manege (wat is bevestigd door een bedrijfsrechercheur die intussen door de werkgever was ingeschakeld), kwam afspraken met de arbodienst niet na en werkte niet mee aan zijn re-integratie. Dat is nogal wat. En toch was de rechter van mening dat het ontslag op staande voet onterecht was. Niet alle claims van de werknemer werden toegewezen, maar hij kreeg wel een transitievergoeding toegewezen en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging.

Op het kernpunt werd de werkgever in het ongelijk gesteld: ontslag op staande voet was onterecht en zij moest daarom de proceskosten van de werknemer betalen. Dat voelt – gezien de waslijst – als niet rechtvaardig. Maar dat telt niet. De rechter toetst aan de wet. Die is op zich duidelijk en wordt uiteindelijk geïnterpreteerd door de rechter. Daarbij is een belangrijk punt van overweging dat in het Nederlands rechtssysteem de werknemer als de zwakkere partij wordt gezien en bescherming behoeft.

Wat kan HR hieruit leren? De rechter gaf in de onderhavige casus aan dat expliciet waarschuwen of het inhouden van loon meer passend was geweest. De rechter draaide het ontslag niet terug, maar de werknemer kreeg wel een transitievergoeding toegekend, omdat er volgens de rechter geen sprake was van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ (sic!). Je vraagt je af wanneer daar dan wel sprake van is. Hoe het ook zij, gevoelens van rechtvaardigheid tellen niet. Het gaat om feiten en de wijze waarop de rechter deze interpreteert. Bezint eer gij begint alvorens een werknemer op staande voet te ontslaan. Het kan een dure grap worden.

Willem de Lange schrijft op pwnet.nl iedere maand een column over een actueel onderwerp.

Reageer op dit artikel