nieuws

Niet nakomen van toezegging arbeidsovereenkomst

Arbeidsrecht

De toezegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door de werkgever hoeft niet nagekomen te worden, omdat de werknemer de werkgever niet heeft aangemaand tot nakoming, en omdat de werknemer niet goed heeft gefunctioneerd.

De werknemer is toegezegd dat als hij goed zou functioneren, hij na drie tijdelijke overeenkomsten voor onbepaalde tijd in dienst zou worden genomen. Bij het afsluiten van een hypotheek wordt in augustus 2003 een werkgeversverklaring van die strekking afgegeven aan de werknemer. Echter, eind september 2003 deelt de werkgever mee dat het dienstverband niet zal worden voortgezet.

De werknemer vordert vergoeding van de schade als gevolg van het niet nakomen van toezegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Niet gemaand tot nakomen van toezegging

De vordering wordt door het Hof afgewezen. Immers, de werkgever is niet aangemaand tot nakoming, terwijl in dit geval een ingebrekestelling nodig was om verzuim aan de kant van de werkgever te kunnen laten intreden. De werknemer had niet uit een mededeling van de werkgever moeten afleiden dat deze in de nakoming van de toezegging tekort zou schieten.

Redelijke termijn voor nakoming

Ondanks het feit dat de werkgever vóór de afloop van het laatste tijdelijke contract had laten weten dat die arbeidsovereenkomst niet zou worden verlengd, had het op de weg van de werknemer gelegen om de werkgever de door hem gestelde toezegging voor te houden. Hij had haar in gebreke moeten stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

Toezegging in werkgeversverklaring

Overigens heeft de werkgever – ondanks de toezegging in de werkgeversverklaring – mogen besluiten geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden, Dit gelet op wat zij over het disfunctioneren van werknemer heeft gesteld. De werknemer is in appel niet meer ingegaan op deze stellingen.

Uitspraak: Hoge Raad, 14 september 2007, JAR 2007/248

Reageer op dit artikel