nieuws

Chauffeur negeert rijverbod na beroerte

Arbeidsrecht

Chauffeur negeert rijverbod na beroerte

Vernietiging van een arbeidsovereenkomst wegens dwaling is in strijd met het ontslagrecht.

Een taxichauffeur was in 2006 op basis van een tijdelijk contract in dienst getreden. Nadat dit contract tweemaal was verlengd, kreeg zij in 2009 een vast contract aangeboden. Begin 2009 raakte zij arbeidsongeschikt wegens rug- en nekklachten en psychische overbelasting. Pas toen vertelde zij de bedrijfsarts dat ze in 2008 een TIA (Transient Ischaemic Attack, een beroerte van voorbijgaande aard) had gekregen. Toen de werkgever dit hoorde, stelde hij zich op het standpunt dat hij had ‘gedwaald' toen hij de werkneemster in 2009 een vast contract aanbood. Als hij op dat moment had geweten van de TIA in 2008, had hij haar nooit in vaste dienst genomen. Daarom riep de werkgever de vernietiging van de arbeidsovereenkomst in wegens dwaling en stopte hij de loonbetaling. De werkneemster spande daarop een kort geding aan.
Volgens de kantonrechter blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad dat een arbeidsovereenkomst wegens dwaling kan worden vernietigd als aan twee voorwaarden is voldaan. Ten eerste dient de arbeidsovereenkomst na de ontdekking van de dwaling geheel nutteloos te zijn. En ten tweede mag de vernietiging er niet toe leiden dat het ontslagrecht wordt omzeild.
Aan de eerste voorwaarde is voldaan. Op grond van de Wegenverkeerswet mogen personen die hun rijbewijs beroepsmatig gebruiken, zoals taxichauffeurs, na een TIA of beroerte vijf jaar niet rijden. Omdat de werkneemster dus tot 2013 niet geschikt en bevoegd is om als taxichauffeur te werken, is de arbeidsovereenkomst geheel nutteloos.
Aan de tweede voorwaarde is echter niet voldaan. De werkneemster is momenteel arbeidsongeschikt. Op grond van het ontslagrecht kan zij daarom niet worden ontslagen. Vernietiging van de arbeidsovereenkomst wegens dwaling is daarom in strijd met de bescherming die het gesloten stelsel van het ontslagrecht aan werknemers biedt. De kantonrechter verplicht de werkgever het loon door te betalen en een re-integratietraject op te starten.
Kantonrechter Helmond, 21 juni 2010, LJN: BM8770, JAR 2010/186.

Reageer op dit artikel