nieuws

Toetsing ontslagvergoeding

Arbeidsrecht

Toetsing ontslagvergoeding

Een medewerker van 59 jaar heeft gevraagd naar de mogelijkheden van uitdiensttreding met een vergoeding. Er is geen sprake van disfunctioneren of een reorganisatie. Hoe kunnen we dit realiseren zonder het risico te lopen op een 52% eindheffing?

Wordt elke ontslagvergoeding van een werknemer van 55 jaar of ouder getoetst door de Belastingdienst wat betreft of er sprake is van een RVU-regeling? En zo ja , op welk moment vindt deze toets plaats?

Reageer op dit artikel