nieuws

Toch nog vergoeding voor ontslagen werknemer

Arbeidsrecht

Een transportbedrijf wil reorganiseren wegens bedrijfseconomische redenen en ontslaat een medewerker zonder een vergoeding of outplacementtraject mee te geven. Dat vindt de rechter te gortig.

Een aantal medewerkers krijgt een andere functie vanwege de reorganisatie, maar voor een commercieel medewerker in de buitendienst vraagt het bedrijf ontslag aan. Het UWV verleent hiervoor toestemming. Het bedrijf geeft de man geen ontslagvergoeding mee of enige vorm van outplacement.

Werkgeversverklaring

De man vindt dat er sprake is van kennelijk onredelijk ontslag. Volgens hem voert het bedrijf een valse reden voor ontslag op, want de financiële zorgen zouden minder groot zijn dan wordt voorgesteld. Het bedrijf had hem in april vorig jaar nog een vast dienstverband gegeven en eerder een werkgeversverklaring waardoor hij een huis en een nieuwe auto heeft gekocht.

Nieuwe baan vinden niet makkelijk

De medewerker had de vrijgekomen functie van planner wel willen vervullen, maar het bedrijf nam een andere persoon voor deze functie aan. De situatie is extra vervelend omdat de man een alleenstaande vader van twee jonge kinderen is en vanwege zijn nieuwe huis aan de noordelijke regio is gebonden. Bovendien heeft hij weinig diploma’s en zal hij als 46-jarige niet zo makkelijk weer een baan vinden, zo stelt hij.

Geen passende functie

De financiële gevolgen zijn dus groot en de werkgever heeft niets gedaan om hem te compenseren. De werkgever heeft een ander verhaal. Het bedrijf heeft wel degelijk zijn best gedaan om de man voor te stellen bij andere bedrijven, maar deze reageerde hier niet positief op. De functie van planner was geen passende functie. Het verlies aan inkomen wil nog niet zeggen dat het ontslag kennelijk onredelijk is, aldus het bedrijf.

Zorgelijke bedrijfsresultaten

De rechter stelt dat het transportbedrijf voldoende heeft onderbouwd dat de bedrijfsresultaten zorgelijk zijn. Het behoort tot haar beleidsvrijheid om te bepalen hoe zij deze bezuiniging gestalte wenst te geven, bijvoorbeeld door het doorvoeren van een personeelsreductie. De functie van planner is volgens de rechter inderdaad niet passend te noemen. De rechter acht zijn kansen op een nieuwe baan niet zo klein als hij zelf doet voorkomen. De man is 46 jaar en zijn arbeidsmarktpositie moet echt anders worden ingeschat dan die van een werkzoekende van eind vijftig.

Kennelijk onredelijk ontslag

Maar de rechter stelt wel dat het bedrijf te weinig concrete inspanningen heeft gedaan om passende arbeid buiten de onderneming te vinden. Het bedrijf had hem bijvoorbeeld een outplacementtraject kunnen aanbieden. Daarom komt de rechter tot de conclusie dat de gevolgen van de opzegging van de arbeidsovereenkomst voor man te ernstig zijn in vergelijking met het belang van het bedrijf. Het ontslag is daarom kennelijk onredelijk en het bedrijf dient een schadevergoeding te betalen van 10.000 euro plus de kosten van het proces.

LJN: BR5418,Sector kanton Rechtbank Leeuwarden , 361245 / CV EXPL 11-3221

Reageer op dit artikel