nieuws

Meer sancties voor slechte rechters

Arbeidsrecht

Meer sancties voor slechte rechters

Er komen meer disciplinaire straffen voor rechters die hun werk niet goed doen of zich schuldig maken aan wangedrag. Nu is alleen een schriftelijke waarschuwing of een strafontslag mogelijk.

Dat maakt de Raad voor de rechtspraak bekend naar aanleiding van vragen van RTL Nieuws.

In de periode van 2001 tot 2011 is in acht gevallen een disciplinaire maatregel opgelegd aan een rechter of raadsheer. De redenen hiervoor waren onder andere onprofessioneel gedrag, ongewenste intimiteiten of ondermaatse kwaliteit van het werk. In dezelfde periode hebben elf rechters ontslag op eigen verzoek aangevraagd, waarbij het gerechtsbestuur de betrokkene heeft gestimuleerd om ontslag te verzoeken. Hiervan zijn vier rechters vervroegd met pensioen gegaan. Nederland telt ruim 2500 rechters. In 2010 deden zij in totaal 1.960.000 zaken af.  

Alle medewerkers van de Rechtspraak – waaronder rechters – hebben jaarlijks een functioneringsgesprek met hun leidinggevende. De Rechtspraak vindt dit belangrijk om het functioneren van medewerkers, en daarmee de kwaliteit van de rechtspraak, te verbeteren. Goede functioneringsgesprekken dragen bij aan het voorkomen van onwenselijke situaties die tot disciplinaire maatregelen kunnen leiden.

In Nederland worden rechters voor het leven benoemd om hun onafhankelijkheid te versterken. Alleen de Hoge Raad kan beslissen over schorsing of ontslag van rechters. De presidenten van de gerechten hebben de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen op te leggen aan rechters als zij zich niet als een goed rechter gedragen.

Reageer op dit artikel