nieuws

Ruwe medewerker mag niet terug in de stal

Arbeidsrecht

Een stalmedewerker behandelt paarden ruw en maakt ze daardoor angstig. Na zijn overplaatsing keert de rust terug, maar de medewerker wil terug naar de stal. De kantonrechter vindt dat de man niet meer tussen de paarden thuishoort.

De stalmedewerker stond altijd al bekend als iemand met een kort lontje. De laatste tijd is hij echter zo verbaal agressief en ruw tegen de paarden dat de dieren gestresst raken. Een collega vindt de werksfeer zo vervelend dat ze overweegt ontslag in te dienen. Ze kaart de zaak aan bij de directie en wordt daarin gesteund door de dierenarts.

Op 6 juli krijgt de man te horen dat zijn werkgever niet meer tevreden is over zijn functioneren in de stal. In de arbeidsovereenkomst van de medewerker staat dat van hem wordt verwacht dat hij indien nodig en binnen de grenzen van het redelijke ook werkzaamheden moet verrichten voor het transportbedrijf van zijn werkgever. Nu hij zijn werknemer niet meer met de paarden wil laten werken, wil de werkgever hem overplaatsen en volledig aan het werk zetten bij het transportbedrijf.

Onder protest gaat de medewerker aan de slag in het distributiecentrum, en hij eist per brief dat hij weer als stalmedewerker mag werken. Zijn werkgever acht dit niet verantwoord. De partijen treffen elkaar dan ook in de rechtszaal.

De werkgever heeft de werknemer geen verbetertraject aangeboden, en hem pas formeel op zijn functioneren aangesproken toen het besluit om hem over te plaatsen al genomen was. Maar de kantonrechter vindt dat de man wel degelijk had kunnen weten dat er kritiek was op zijn functioneren. Hij was daarover al meerdere keren aangesproken door de dierenarts.

Omdat de man geen verantwoordelijkheid neemt voor de slechte werksfeer en de stress bij de paarden, acht de kantonrechter het niet waarschijnlijk dat een – normaal gesproken verplicht – verbetertraject soelaas zou hebben geboden.
De man is door de overplaatsing niet in loon, werktijd of reistijd benadeeld. De kantonrechter vindt daarom dat het belang van de werkgever voor gaat.

LJN: BT8860,Sector kanton Rechtbank Zwolle

Reageer op dit artikel