nieuws

Waar ligt de grens van privacy op de werkvloer?

Arbeidsrecht

Waar ligt de grens van privacy op de werkvloer?

Privacy is een groot goed, ook op de werkvloer. Maar als privémails openstaan op een computer, mag een werkgever die dan lezen en iemand naar aanleiding van de inhoud ontslaan?

De problemen spelen in een handel in bouwmaterialen die in 2008 is overgenomen. De toenmalige directeur heeft na het verstrijken van het non-concurrentiebeding een concurrerend bedrijf opgericht. In de jaren dat ze samenwerkten is er een  vriendschappelijke band ontstaan tussen deze voormalig directeur en de werknemer in kwestie en zij zijn altijd contact blijven houden.

Als de werknemer zijn hotmailaccount open laat staan, ziet een collega daarin een map met de naam van het concurrerende bedrijf. Hierin zitten mails met commerciële bedrijfsinformatie van zijn huidige werkgever zoals klantgegevens en werkopdrachten. Een collega ziet dat en maakt een schermopname en speelt deze door aan zijn leidinggevende. De werkgever besluit daarop een bedrijfsrecherchebureau in te schakelen. De bedrijfsrechercheur concludeert dat de werknemer dagelijks contact heeft met de concurrent en ook bij diens bedrijf op bezoek is geweest.

De werkgever laat weten geen vertrouwen meer te hebben in de werknemer en stuurt aan op ontslag. De werknemer vindt op zijn beurt dat zijn privacy is geschonden door het lezen van mail uit een account dat overduidelijk privé was. Ook de inzet van de bedrijfsrecherche vindt hij veel te ver gaan. Bovendien heeft hij geen concurrentievervalsende informatie doorgespeeld.

De rechter oordeelt dat de werknemer het aan zichzelf te danken heeft dat de werkgever kennis heeft genomen van de e-mailberichten doordat hij de informatie min of meer openlijk zichtbaar op het scherm van zijn werk-pc heeft achter gelaten. Maar de werkgever heeft ook andere mailtjes bekeken. Toch heeft hij hiermee volgens de rechter geen grenzen overschreden, ook al staat deze handelswijze op gespannen voet met de ook door de werkgever en haar personeel te respecteren privacy van de werknemer. De mails die direct zichtbaar waren gaven aanleiding voor het vermoeden dat de werknemer zich schuldig maakte aan het doorgeven van bedrijfsinformatie. Van de werkgever kan volgens de rechter bezwaarlijk verlangd worden dat zij deze aanwijzingen van mogelijk onvoldoende integer handelen van haar werknemer negeert.

Omdat het onderzoek van de bedrijfsrechercheur zich heeft beperkt tot het gebruik van de zakelijke telefoon en de zakelijk ter beschikking gestelde auto tijdens werktijden, is dit niet buitenproportioneel.

Betekent dit dat de werkgever de werknemer terecht op non-actief heeft gesteld en een ontslagprocedure is gestart? Dat gaat de kantonrechter een stap te ver. Het handelen was niet dermate laakbaar dat er een dringende reden voor ontslag is en ook acht de kantonrechter de vertrouwensbreuk niet dusdanig dat samenwerken niet meer mogelijk is. Minder vergaande maatregelen hadden ook volstaan.

Omdat beide partijen vinden dat de arbeidsrelatie onherstelbaar is beschadigd, ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst met toekenning van een vergoeding met toepassing van de kantonrechtersformule waarbij de factor C op 0,7 wordt gesteld. Beide partijen dragen verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie, maar niet in gelijke mate. De werknemer had zich eerder moeten realiseren dat zijn betrokkenheid bij de concurrent te innig was.

LJN: BZ7178,Sector kanton Rechtbank Utrecht

Reageer op dit artikel