nieuws

Wat is de prijs van onredelijk ontslag?

Arbeidsrecht

Wat is de prijs van onredelijk ontslag?

Een beveiligingsbedrijf ontslaat een werknemer die volgens de anciënniteitsregels daarvoor niet in aanmerking kwam. De man wil tot aan zijn pensioen schadeloos worden gesteld, maar is dat ook redelijk? De rechter stelt in hoger beroep het prijskaartje vast.

Het beveiligingsbedrijf ontslaat wegens bedrijfseconomische redenen een heel team accountmanagers, waaronder de werknemer die op dat moment bijna zestig jaar oud is en zes jaar in dienst is. Volgens de werkgever is in deze situatie het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing omdat de functies binnen de verschillende teams niet onderling uitwisselbaar zijn.

In hoger beroep oordeelt het gerechtshof in Den Bosch dat de werkgever deze stelling onvoldoende onderbouwt. Dat betekent dus dat het afspiegelingsbeginsel moet worden toegepast, en dat deze werknemer niet had mogen worden ontslagen. Hij heeft dus recht op een schadevergoeding. De vraag is, wat de prijs van onredelijk ontslag?

De werkgever zegt wegens de financiële malaise niet meer te kunnen missen dan 7500 euro. De werknemer wil tot aan zijn pensioen schadeloos worden gesteld, en komt aan een bedrag van 174.385,48, te vermeerderen met gederfde pensioenopbouw vanaf ontslagdatum tot aan pensioendatum en wettelijke rente. Hij heeft gesolliciteerd, maar vindt niet dat hij een baan kan aannemen met een lager salaris dan hij bij zijn vorige werkgever verdiende, omdat hij dan bij nieuw ontslag een veel lagere WW-uitkering zou krijgen.

De rekensom van het hof gaat daarom uit van een jaar onterechte werkloosheid. Het verschil tussen de inkomsten uit WW en wat de man met zijn werk zou hebben verdiend – inclusief pensioenschade – komt volgens het hof uit op 26.484,40. Omdat de man in dat jaar niet heeft gewerkt, rond de rechter dat naar beneden af tot 25.000 euro. De voormalig werkgever moet ook de kosten vergoeden die de man heeft gemaakt om zijn zaak tot in hoger beroep te kunnen bepleiten, alles bij elkaar nog zo’n zesduizend euro.

LJN: BZ9860, Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

Reageer op dit artikel