nieuws

Werkgever doet maar wat bij reorganisatie

Arbeidsrecht

Werkgever doet maar wat bij reorganisatie

Het overgrote merendeel van de organisaties weet nauwelijks waar hij mee bezig is bij reorganisaties. Uit onderzoek van Yacht blijkt dat slechts 30 procent van de organisaties de koers niet ad hoc te bepaalt, maar op basis van langetermijnvisie.

Reorganisaties worden visieloos doorgevoerd waardoor de mogelijkheid om mee te kunnen bewegen op veranderingen, ernstig in gevaar komt, constateert Yacht.

Ruim de helft van de managers verwacht de komende jaren een reorganisatie. Maar zij hebben weinig vertrouwen in de resultaten daarvan. Nederlandse managers zijn van mening dat de eigen organisatie bureaucratisch is (40%), risicomijdend (35%) en top down georganiseerd (51%), met alle gevolgen van dien. Reorganisaties worden veel vaker verwacht bij de niet-wendbare bedrijven (65%). Maar ook binnen de wendbare bedrijven verwacht 48 procent van de managers de komende jaren een reorganisatie.

Directeur Dick Koopman van Yacht zegt te zijn geschrokken geschrokken van deze uitkomsten. Mij bekruipt het gevoel dat veel organisaties worden geleid onder het mom van ‘we doen maar wat’. Ik acht de tijd rijp voor reorganisaties ‘nieuwe stijl’ waarbij er geen periodieke reorganisaties meer plaatsvinden, maar waar veel meer op continue basis gelaveerd wordt en aanpassingen worden doorgevoerd om de koers te richten naar de stip op de horizon.”

Koopman constateert dat de wendbaarheid van Nederlandse organisaties stagneert. “Was vorig jaar juni 20 procent van de Nederlandse organisaties wendbaar, nu is dat slechts 17 procent. Uit praktijkvoorbeelden die ook onlangs op ons congres Horyzon zijn gepresenteerd blijkt dat organisaties pas een strategische koerswijziging maken als het water aan de lippen staat. Dan is het vaak te laat.”

Reageer op dit artikel