nieuws

Lastig: ontslag ongeïnteresseerde werknemer

Arbeidsrecht

Lastig: ontslag ongeïnteresseerde werknemer

Wie een werknemer wil ontslaan wegens ongeïnteresseerd gedrag doet er goed aan de rijen intern te sluiten. Wat namelijk als de direct leidinggevende het er niet mee eens is?

Een werkgever verzocht de rechter een arbeidsovereenkomst te beëindigen omdat de houding van de werknemer na het aangaan van het contract sterk is gewijzigd. Die wijziging van omstandigheden zou er in gelegen zijn dat de werknemer, nadat hij een vaste aanstelling heeft gekregen, plotsklaps een geheel andere houding ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden aan de dag heeft gelegd dan voordien. Dit uitte zich onder meer in het geregeld te laat verschijnen op de werkvloer, het bellen en sms-en tijdens werk, het veelvuldig voor langere tijd verlaten van zijn werkplek, het veelvuldig ziekmelden en het onbereikbaar zijn tijdens ziekte. Aldus de werkgever.
Voordat de werknemer een contract kreeg, was hij al een periode gedetacheerd.

Geen aanleiding ontslag

De rechter vindt dit alles geen aanleiding voor ontslag. De direct leidinggevende heeft namelijk verklaard dat het veelvuldig te laat komen dateert van voor oktober 2012 en dat hij daarna niet heeft gemerkt dat de werknemer te laat op zijn werk is verscheen.

Dit plaatst natuurlijk ook de andere argumenten in een negatief daglicht, temeer nu de werknemer verklaart dat dit alles speelde in een periode dat het minder goed met hem ging en dat die periode is al meer dan een jaar geleden geëindigd.

Wat er dan van het verzoekschrift overblijft is de algemene klacht dat de werknemer niet de “drive” heeft waar de werkgever op zit te wachten. Hij zou niet het vuur hebben voor de onderneming en denkt niet mee bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Lees ook: wat kost ontslag van gedemotiveerde werknemer?

Dergelijke oncontroleerbare uitingen van ongenoegen van werkgevers zijn zo ongrijpbaar dat deze, om te kunnen slagen, tenminste goed onderbouwd moeten zijn met feiten en/of controleerbare gesprekverslagen, maar daarvan blijkt evenmin voldoende.

De kantonrechter kan met de beste wil van de wereld niet tot de conclusie komen dat er zich een grond voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst voordoet, zodat het verzoek wordt afgewezen.

Rechtbank Overijssel,
2580870 EJ VERZ 13-7069 (HV)

Reageer op dit artikel