nieuws

Mag je een offerte uitbrengen aan oude klanten?

Arbeidsrecht

Mag je een offerte uitbrengen aan oude klanten?

Een werknemer gaat voor een concurrent werken. Moet hij volgens het relatiebeding boeten als hij een relatie van zijn oude baas benadert?

De man is in 2006 bij het bedrijf voor interieurbouw in dienst getreden op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In zijn arbeidsovereenkomst was een relatiebeding opgenomen. In 2010 geeft hij aan uit dienst te willen treden om bij het bedrijf StelPas te gaan werken. StelPas houdt zich ook bezig met interieurbouw.

Zijn oude werkgever stapt al snel naar de rechter omdat de man na indiensttreding bij StelPas contact heeft opgenomen en onderhouden met een oude klant. Bovendien heeft de man uit naam en op briefpapier van StelPas een offerte aan de klant uitgebracht die nagenoeg gelijk was aan de offerte die hij eerder in dienst van het oude bedrijf had uitgebracht. Hiermee heeft de man volgens het bedrijf het relatiebeding overtreden.

Relatiebeding

De man brengt hier tegenin dat hij niet in strijd met het relatiebeding heeft gehandeld, omdat beide partijen hadden afgesproken dat hij na zijn vertrek bij de oude werkgever nog de opdracht voor hen zou binnenhalen en dat de offerte een uitwerking van deze afspraken is. Volgens hem was het duidelijk dat de opdrachtbevestiging van dat bedrijf afkomstig was, en niet van StelPas. De opdracht werd overigens later weer ingetrokken.

De rechtbank van Den Bosch oordeelt dat de offerte wat de inhoud betreft inderdaad grote overeenkomsten vertoont met de offerte die het oude bedrijf al had uitgebracht. Omdat de offerte ook op briefpapier van StelPas was geprint, was het voor de klant niet duidelijk dat de opdrachtbevestiging van het oude bedrijf kwam. Naar oordeel van het hof is het dus niet vast komen te staan dat de man de opdrachtbevestiging ten behoeve van zijn oude werkgever heeft opgesteld. De man heeft in strijd gehandeld met het relatiebeding en is in beginsel veroordeeld tot een eenmalige boete van 12,500 euro.

Maar omdat niet bewezen is dat de oude werkgever veel schade heeft geleden en de man ook geen voordeel heeft gehad van de overtreding van het relatiebeding, matigt het hof de boete tot een bedrag van 5.000 euro. Beide partijen moeten hun eigen proceskosten betalen.

ECLI:NL:GHSHE:2014:6
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch

Reageer op dit artikel