nieuws

Waarom bekijkt de baas uw mailbox?

Arbeidsrecht

Waarom bekijkt de baas uw mailbox?

Het College Bescherming Persoonsgegevens ontving vorig jaar 900 klachten over inbreuken in de persoonlijke levenssfeer van werknemers.

Dat is 17 procent meer dan in 2012. Klachten gaan onder meer over ongeoorloofd cameratoezicht, computer- en mailgebruik, gedragingen op sociale media en medicijngebruik. “Zowel werkgevers als werknemers denken dat alles wat technisch mogelijk is, meteen ook is toegestaan”, zegt ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van het boek Internetrecht in gewone taal. 

Privacy

Volgens Engelfriet hebben werknemers recht op een bepaalde mate van privacy. Dat recht wordt niet altijd uitgeoefend uit vrees voor verlies van werkgelegenheid. “Je moet de situatie vertalen naar de gewone wereld. Niemand vindt het normaal zijn tas elke dag te laten controleren door de werkgever. Waarom dan wel toestaan dat je baas je mailbox bekijkt?” Engelfriet beseft wel dat het een wankel evenwicht is. “Het is crisis. Bedrijven hebben het moeilijk. Dan wil je niet dat werknemers de hele dag op Facebook zitten.”

Lees ook Verzekeraars verbeteren eigen privacybeleid

Beperkt

“Het recht op privacy is wel beperkt”, zegt prof. Paul van der Heijden, hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Rijksuniversiteit Leiden. “Je mailt tenslotte in de tijd van de baas.” Veel hangt volgens de hoogleraar af van fatsoenlijke verhoudingen tussen werkgevers en medewerkers. Zo moeten werknemers niets lelijks zeggen over hun bedrijf op sociale media, aldus Van der Heijden.

Doen bedrijven er verstandig aan een social media code op te stellen? Volgens Diana Russo wel .

 

 

Reageer op dit artikel