nieuws

Aanpassingen gevraagd op Wet werk en zekerheid

Arbeidsrecht

Aanpassingen gevraagd op Wet werk en zekerheid

De Tweede Kamer wil kleine bedrijven ontzien. Wat willen de leden nog meer anders aan aan de Wet werk en zekerheid?

Bedrijven met minder dan 25 werknemers moeten worden ontzien bij de verandering van het ontslagrecht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zij voorlopig een veel lagere ontslagvergoeding mogen betalen dan grotere ondernemingen. Dat bleek woensdag bij de behandeling van een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken om de arbeidsmarkt te hervormen.

Asscher wil dat voor alle bedrijven dezelfde ontslagprocedure gaat gelden. Ze moeten daardoor ook allemaal een ontslagvergoeding gaan betalen. Kleine bedrijven kunnen die nu vaak nog ontlopen.

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt straks beperkt tot maximaal 75.000 euro. Grote ondernemingen zijn dan goedkoper uit. Zij zijn op dit moment soms tonnen kwijt aan een gouden handdruk. Maar voor veel kleinere bedrijven kan het bedrag van 75.000 euro een groot probleem vormen.

De VVD wil dat er voor deze bedrijven een overgangsperiode komt tot 2020. PvdA, ChristenUnie, D66 en mogelijk ook andere partijen steunen dit voorstel van VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen.

Verlaging WW-duur

Het wetsvoorstel van Asscher voorziet ook in een verlaging van de WW-duur. Die gaat van maximaal 38 naar hooguit 24 maanden, al mag in cao’s op eigen kosten toch een langere WW-termijn worden afgesproken.

Daarnaast wil de minister de positie van flexwerkers verbeteren. Zij moeten vanaf 1 juli al na 2 jaar een vast contract krijgen, in plaats van na 3 jaar.

Een groot deel van de Kamer is bang dat dat laatste averechts zal werken. Veel fracties vrezen dat werkgevers jongeren straks nog sneller zullen ontslaan, om te voorkomen dat ze hun een vaste baan moeten aanbieden. Deskundigen hebben hiervoor gewaarschuwd. VVD en D66 willen daarom de maatregel een jaar uitstellen. Het CDA wil hem helemaal terugdraaien.

Sociaal akkoord

De plannen van Asscher zijn een uitwerking van het sociaal akkoord dat het kabinet met werkgevers en vakbonden heeft gesloten. Veel ruimte voor aanpassingen is er daardoor niet. FNV-voorzitter Ton Heerts waarschuwde woensdag nog dat hij erop zal toezien dat de afspraken volgens de geest van het sociaal akkoord worden uitgevoerd.

Pogingen van de SP om de ingrepen in WW en ontslagrecht aanzienlijk te verzachten, zijn dan ook gedoemd spaak te lopen. Kansrijker lijkt een amendement van D66 en PvdA om werknemers een wettelijk recht op scholing te geven.

Asscher antwoordt de Kamer donderdag.

TIP! Meer weten over de Wet werk en zekerheid? Leer er alles over tijdens de HR-wetgeving actualiteitendag. Klik hier voor meer informatie

Reageer op dit artikel