nieuws

Ontslag om slechte prestaties? Bewijs het.

Arbeidsrecht

Ontslag om slechte prestaties? Bewijs het.

Een werkgever die niet tevreden is over de prestaties van een medewerker, moet dit goed vastleggen. Anders kan het vervelend worden bij de kantonrechter.

Het kan gebeuren: een werknemer presteert onder de maat. Resultaten blijven achter en de medewerker moet uiteindelijk zijn spullen pakken en vertrekken. Zonder vergoeding uiteraard, vindt de werkgever. De rechter denkt daar anders over.

Een werknemer is werkzaam bij de debiteurenadministratie van een onderzoeksorganisatie. Vijf jaar na indiensttreding krijgt hij kritiek: hij zou de moeilijke inkooptrajecten niet in de vingers hebben. Dat is een probleem, want volgens de werkgever is dit een cruciaal onderdeel van de functie.

Een waarschuwing tijdens het functioneringsgesprek

Tijdens zijn functioneringsgesprek krijgt de werknemer over het geheel van zijn functioneren toch een voldoende beoordeling. Wel zijn er enkele verbeterpunten en volgt er een waarschuwing: als de werknemer zijn taken niet beter gaat uitvoeren, krijgt hij bij het volgende gesprek een onvoldoende.

Dat gesprek volgt een jaar later. Een constructieve bijeenkomst, concludeert de werkgever na afloop. Er is progressie bereikt, maar niet alle verbeterpunten zijn gerealiseerd. De werknemer maakt zich geen zorgen.

Werknemer wil voorbeelden van slechte prestaties

Tot een paar maanden later. Zijn baas geeft hem een zeer slechte beoordeling die leidt tot beëindiging van het arbeidscontract. De werknemer reageert verbolgen: waarom krijgt hij geen concrete voorbeelden van zijn disfunctioneren? Ook de gemachtigde van de werknemer wil een toelichting van de werkgever met betrekking tot dit onverwachte ontslag.

De werkgever verzoekt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder enige vergoeding. De werknemer presteert immers onder de maat, aldus de werkgever. Bovendien heeft hij er geen vertrouwen in dat de situatie ooit verbetert.

Daar komt bij dat de werknemer om onduidelijke redenen weigert werkzaamheden te doen voor de crediteurenadministratie en de grootboekadministratie. Hij beperkt zich tot het debiteurenbeheer en doet geen andere werkzaamheden die wel van hem worden verwacht, zo luidt de aanklacht.

Werkgever zorgt niet voor verbetertraject

De werknemer is het niet eens met de beschuldigingen van de werkgever en vraagt de werkgever voorbeelden te geven. Er zijn namelijk helemaal geen verslagen van weigering van werk. Wel wordt door de werkgever melding gemaakt van onvoldoende kennis met betrekking tot bepaalde werkzaamheden, maar om die kennis op te krikken heeft de werkgever geen begeleiding geboden.

Dat maakt het voor de kantonrechter een duidelijke zaak: de werkgever heeft zijn eigen beoordelingsregels geschonden. Want als er verbeteringen nodig zijn, dan moet de werkgever wel zorgen voor een verbetertraject en een verbeterplan. Die waren er allebei niet. Ook is er geen bewijs voor het slecht functioneren van de werknemer.

Volgens de rechter is geen reden het arbeidscontract van de werknemer te ontbinden. De werknemer krijgt gelijk.

Lees ook: Kleine bedrijven worden ontzien in ontslagplan

Leer alles wat u moet weten over het ontslagrecht en ontslagsituaties tijdens de workshop Ontslag: als het moet, doe het goed

Reageer op dit artikel