nieuws

Rechter: ‘crisisheffing blijft’

Arbeidsrecht

Rechter: ‘crisisheffing blijft’

De crisisheffing is volgens de Haagse rechtbank niet in strijd met de Nederlandse wet en internationale verdragen. Werkgevers blijven deze dus gewoon betalen over hoge lonen.

Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag woensdagmiddag. Een groepje werkgevers was naar de rechtbank gestapt om bezwaar te maken tegen de loonmaatregel. Over 2012 moesten over lonen van 150.000 euro en hoger een extra heffing betalen van 16 procent. Dit geld werd door het kabinet gebruikt om het begrotingstekort terug te dringen. De crisisheffing over 2012 bracht alleen al 628 miljoen euro op.

Onder meer de KNVB en clubs in het betaalde voetbal verzetten zich tegen de crisisheffing omdat de voetbalclubs er ,,onevenredig zwaar” door zouden worden getroffen.

Volgens de rechtbank is het kabinet niet buiten zijn boekje gegaan door de loonmaatregel in te voeren, ook al gebeurde dat met terugwerkende kracht. De werkgevers hebben de rechter er ook niet van kunnen overtuigen dat sprake is ,,van een individuele buitensporige last”.

De pseudo-eindheffing hoge lonen, ofwel de crisisheffing, werd vanaf begin 2014 met een jaar verlengd. Als er dit jaar iemand op de loonlijst staat die meer dan 150 duizend euro verdient, moet u in 2014 16 procent belasting betalen over het bedrag boven de 150 duizend euro. Dit komt dus nog naast de loonheffingen die zijn ingehouden op het loon van de grootverdiener.

Weten hoe de crisisheffing precies werkt? Lees verder op PW De Gids Vakbase

Lees meer over veranderingen in loonwetten in het artikel ‘Deze wetten veranderen voor HR in 2014’

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel