nieuws

Een patiënt in huis nemen: reden voor ontslag?

Arbeidsrecht

Een patiënt in huis nemen: reden voor ontslag?

Mag een verpleegkundige, zonder dit op het werk te melden, een patiënt tijdelijk in huis opvangen? De rechter buigt zich over de vraag of de vermenging van privé en zakelijk reden is de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Een verpleegkundige is werkzaam in een psychiatrische instelling. Ze krijgt te maken met een suïcidiale patiënte die op het punt staat opgenomen te worden. De verpleegkundige laat zonder dit te melden aan haar werkgever de patiënte een tijdje bij haar logeren voordat ze werkelijk wordt opgenomen. Bovendien staat ze de psychiater die de patiënte gaat behandelen te woord, maar meldt ze hierbij haar ware identiteit niet. De werkgever krijgt hier weet van en stelt de verpleegkundige na een kort onderhoud op non-actief.

De werkgever doet zijn bevindingen in eerste instantie echter op basis van speculaties. De verpleegkundige ontkent de aantijgingen van de werkgever. Ze heeft geen contact gehad met de psychiater en de patiënte is ook niet bij haar inwonend. Uit het verhaal van de psychiater blijkt dat de verpleegkundige zich heeft voorgesteld met de naam van haar echtgenoot en niet de naam zoals zij bekend is binnen de instelling. De psychiater, die niet veel contact had met de verpleegkundige, had haar wel onder haar eigen naam herkend als zij zich zo had voorgesteld. Voor de werkgever is het reden om de arbeidsovereenkomst met de verpleegkundige onmiddellijk te beëindigen wegens verandering van omstandigheden.

Arbeidsovereenkomst

De werkgever is van mening dat het opvangen van een patiënte, het ophalen van medicatie en het opvangen van de kinderen van de patiënte in strijd is met de regels van de werkgever. Het houden van contacten met patiënten in de privésfeer is niet mogelijk. Ook constateert de werkgever dat de verpleegkundige heeft gelogen over het telefoongesprek met de psychiater. De werkgever heeft dan ook alle vertrouwen in de werkneemster verloren.

De verpleegkundige is van mening mocht de arbeidsovereenkomst worden ontbonden, zij wel een ontbindingsvergoeding eist. Ze zegt dat ze niet de mogelijkheid heeft gekregen om haar versie van het verhaal te kunnen staven. Maar ze geeft wel toe dat ze de psychiater te woord heeft gestaan en zich niet bekend heeft gemaakt.

De kantonrechter constateert dat de patiënte en de verpleegkundige elkaar al langer kenden, omdat de patiënte al eerder op de afdeling was opgenomen. De patiënte heeft echter niet bij de verpleegkundige gelogeerd, maar bij de zus van de verpleegkundige. Deze zus is ook al eens opgenomen geweest en daar zijn problemen ontstaan. De psychiater vroeg of de veiligheid van de patiënte was geborgd waarop de verpleegkundige dit positief bevestigde. De kantonrechter oordeelt dat de verpleegkundige een onvolledige voorstelling van zaken heeft gegeven. Het was volgens de rechter niet verantwoordelijk en veilig de patiënte bij de zus achter te laten. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met de verpleegkundige zonder vergoeding.

Rechtbank Midden Nederland, 1 mei 2014, ECLI:NL:RBMNE:2014:1663

Op zoek naar meer jurisprudentie? Kijk op PW De Gids Vakbase.

 

Reageer op dit artikel