nieuws

Ontslag wegens privéleven: 7 rechtszaken

Arbeidsrecht

Ontslag wegens privéleven: 7 rechtszaken

De grens tussen werk en privé is voor veel werknemers een vloeibare. Waar trekken werkgevers de grens? 7 rechtszaken op een rij.

Werk en privé lopen – zowel thuis als op het werk – geregeld door elkaar. Meestal gaat dat goed. Maar er zijn in de jurisprudentie tal van voorbeelden te vinden van werkgevers die ergens een grens trekken op het snijvlak tussen werk en privé. Of dat nou gaat om veelvuldig bellen door een verliefde werknemer tijdens werktijd tot een ongeval in privétijd met gereedschap van de werkgever. PW De Gids zet 7 interessante zaken op een rij.

1: Strafbare feiten privé, geen ontslag

Strafbare feiten van een werknemer in de privésfeer, zijn niet altijd voldoende om het dienstverband met de werknemer te beëindigen. Ondanks ernstige vergrijpen en een daaropvolgende gevangenisstraf, vindt de rechter dat voor deze werknemer (>PW De Gids Vakbase) onvoldoende reden voor beëindiging van de arbeidsrelatie.

2: Meewerken aan een erotische film

Een zaak die in het verleden al eens vaker de aandacht trok is die waarin een werknemer ten onrechte op staande voet ontslagen wegens het meewerken aan de opname van een erotisch getinte film. Van imago-schade voor de werkgever (>PW De Gids Vakbase) is volgens de rechter geen sprake.

3: Werknemer maakt privé gebruik van ondeugdelijk zakelijk gereedschap

Dat ‘goed werkgeversschap’ ver reikt in het arbeidsrecht, blijkt wel uit deze zaak. Een werknemer maakt privé, en met toestemming van zijn werkgever,  gebruik van zakelijk gereedschap. Als vervolgens brand ontstaat, oordeelt de rechter dat de schade volledig aan de werkgever moet worden toegerekend wegens het ter beschikking stellen van ondeugdelijk gereedschap (>PW De Gids Vakbase).

4: Ontslag voor verliefde werknemer

Een werknemer voert met een aantal mobiele telefoons en voor rekening van de werkgever telefoongesprekken met zijn nieuwe vriendin in Helsinki. Ondanks een langdurig dienstverband, excuses door de werknemer en het aanbod de kosten van het extra telefoongebruik (€ 4.800) te vergoeden, stuurt werkgever aan op het einde van de arbeidsovereenkomst (>PW De Gids Vakbase). De rechter stemt daarin toe en gaat over tot ontbinding.

5: OR-lid doet veel privé dingen in werktijd

Een werkgever waarschuwt een werknemer herhaaldelijk voor het tijdens werktijd bezighouden met privé-zaken, namelijk veel telefoon- en e-mailverkeer naar het buitenland. De werknemer bestrijdt deze verwijten en stelt dat het ontbindingsverzoek te maken heeft met zijn activiteiten als ondernemingsraadslid (>PW De Gids Vakbase).

6: Privéproblemen leiden tot ontslag

Een werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een werknemer die bij herhaling te laat komt. Privé-problemen zijn de voornaamste redenen voor het te laat komen. De Kantonrechter oordeelt dat niet van de werkgever verwacht kan worden dat hij eindeloos geduld heeft met de privé-problemen (>PW De Gids Vakbase) van zijn werknemer. Het niet hebben van reisgeld en daardoor te laat op het werk komen, ligt volgens de rechter in de risicosfeer van de werknemer.

7: Ontslag voor niet willen dragen van bedrijfskleding

Een werkneemster van een slijterijketen weigert ondanks herhaalde aanmaningen de voorgeschreven bedrijfskleding te dragen. Zij vindt dat de kleding haar ongekleed maakt (>PW De Gids Vakbase). Volgens de kantonrechter heeft de kleding een ambachtelijke uitstraling. Het is niet modieus maar zeker niet onwelgevoeglijk. het ontslagverzoek van de werkgever wordt toegewezen.

Reageer op dit artikel