nieuws

Werkgever verantwoordelijk voor ongeval bedrijfsuitje?

Arbeidsrecht

Werkgever verantwoordelijk voor ongeval bedrijfsuitje?

Ook tijdens een bedrijfsuitje of sportdag zit een ongeval soms in een klein hoekje. Vaak is de werkgever aansprakelijk voor de schade. Maar lang niet altijd. 5 uitspraken van rechters op een rij.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op bedrijfsevenementen. Toch is de werkgever niet in alle gevallen per se aansprakelijk, vindt de rechter. In welke gevallen wel, en in welke niet?

Organisatie personeelsevenement uitbesteed

Een (niet verplicht) onderdeel van een personeelsevenement is een autorit over de heide. Een medewerker loopt letsel op als de auto door een diepe kuil rijdt. Achterin de auto zitten geen veiligheidsgordels. Het personeelsevenement is georganiseerd door een derde partij. Hoe oordeelt de rechter over de aansprakelijkheid? Ligt die bij de werkgever of bij het evenementenbureau?

Gewond tijdens sportdag

Op een sportdag in het kader van teambuilding raakt een matroos bij het nemen van een natgespoten hindernis gewond. Het ongeval wordt aangemerkt als een dienstongeval. De matroos wil het dat de werkgever aansprakelijk wordt gesteld voor de gevolgen van dit ongeval. De werkgever blijkt echter aan zijn zorgverplichting te hebben voldaan.

Ongeval in hal kantoor

Een werkneemster valt tijdens een bedrijffeestje met rollerskates en raakt arbeidsongeschikt. Zij spreekt haar werkgever aan tot vergoeding van de geleden schade. De Hoge Raad oordeelt dat het ging om een personeelsactiviteit in de hal van het kantoor van de werkgever. De werkgever heeft niet gewaarschuwd voor de gevaren van rolschaatsen en ook geen instructie gegeven of persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt. Bovendien had de organisatie, die de feitelijke activiteit organiseerde, geen aansprakelijkheidsverzekering. Daarmee is de werkgever tekort geschoten in zijn verplichtingen uit goed werkgeverschap.

Letsel door touwtrekken

Een politiemedewerker loopt letsel op tijdens het touwtrekken op een bedrijfsuitje. De korpschef weigert de schade te vergoeden. De rechtbank komt tot het oordeel dat er sprake is van een bedrijfsongeval omdat de activiteiten niet op basis van vrijwilligheid konden worden bijgewoond. De Centrale Raad van Beroep vindt dat ook, maar meent dat er geen sprake was van een bijzonder risico en wijst de schadeclaim af.

Vrijwillige deelname, ongeval buiten werktijd

Een werknemer heeft vrijwillig deelgenomen aan een door de werkgeefster georganiseerd buitensportevenement. De werknemer loopt bij dit evenement letselschade op en houdt hiervoor de werkgeefster aansprakelijk. De Kantonrechter komt tot de conclusie dat de werkgeefster hiervoor niet aansprakelijk is te houden op grond van het feit dat het ongeval buiten werktijd plaatsvond en de werknemer vrijwillig aan de aangeboden activiteiten deelnam. De Rechtbank te Amsterdam bekrachtigt op 4 augustus 1999 het vonnis van de Kantonrechter en wijst de aansprakelijkheid van de werkgeefster van de hand.

Reageer op dit artikel