nieuws

3 op 4 MKB’ers kennen gevolgen van Wet werk en zekerheid niet

Arbeidsrecht

3 op 4 MKB’ers kennen gevolgen van Wet werk en zekerheid niet

Drie op de vier MKB-ondernemers zijn niet of slecht op de hoogte van de gevolgen van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Slechts 16 procent weet wat de transitievergoeding inhoudt.

Voor het merendeel van de Nederlandse MKB-bedrijven blijft de Wet werk en zekerheid (WWZ) een  in mysterie gehulde verandering in het arbeidsrecht waar de Eerste Kamer op 10 juni mee instemde. Maar liefst drie vierde van de Nederlandse MKB-bedrijven (75 procent) is niet of slechts deels op de hoogte welke veranderingen de wet met zich meebrengt. Bijvoorbeeld als het gaat om ontslagrecht en het aantal tijdelijke arbeidscontracten dat een bedrijf mag uitgeven. Lees  welke onderdelen van de Wet werk en zekerheid op welke data ingaan.

Dat blijkt uit de MKB Barometer personeelszaken, een jaarlijks onderzoek in opdracht van payrollorganisatie Please Payroll onder 400 MKB-bedrijven over hun kennis van personeelszaken. Het merendeel van de respondenten in het onderzoek heeft tussen de 1 en 10 medewerkers en de ondernemers opereren in de branches bouw, detailhandel, zorg, groothandel, Horeca, ICT, zakelijke dienstverlening en logistiek.

64 procent totaal niet op de hoogte van WWZ

Eén op tien MKB’ers (11%) is totaal niet op de hoogte van de aankomende wetswijzigingen ten aanzien van ontslagrecht en flexibele arbeid als gevolg van de aanname van de Wet werk en zekerheid. Maar liefst 64% van alle MKB-bedrijven is zich slechts gedeeltelijk bewust van wat er precies verandert in 2015. Een kwart van alle MKB bedrijven geeft aan wel precies te weten wat er speelt als het gaat om de aankomende wetswijzigingen.

TIP: Lees meer over de wijzigingen van de Wet werk en zekerheid over het tijdelijke contract en wat HR hiervoor moet voorbereiden.

Transitievergoeding WWZ blijft onbekend

Als het gaat om de nieuwe transitievergoeding weet slechts 16% van alle MKB’ers wat deze inhoudt. Eén op de drie MKB’ers (32%) is daarentegen totaal niet op de hoogte van de inhoud van de ontslagregeling. Vooral MKB-bedrijven met 2 tot 5 medewerkers (38%) zijn niet op de hoogte van de inhoud. MKB- bedrijven met 50 tot 250 medewerkers zijn beter geïnformeerd maar alsnog kan 21% niet uitleggen wat de nieuwe regeling exact behelst. Wat verder opvalt, is dat bedrijven die geen payrolling inzetten (40%) niet op de hoogte zijn van wat de transitievergoeding inhoudt in vergelijking tot bedrijven die wel payrolling inzetten, daar is slechts 18% niet op de hoogte.

Informeren over WWZ

Bedrijven kunnen zich op een aantal manieren laten informeren over veranderde wet- en regelgeving. De meeste MKB’ers (38%) vertrouwen op externe berichtgeving en adviespartijen om op de hoogte te blijven. 35% informeert zich daarnaast of alleen via nieuwsbrieven en websites en nog eens 35% blijft op de hoogte via zijn netwerk en andere collega-ondernemers. Eén op tien MKB’ers geeft aan moeite te hebben om op de hoogte te blijven van wijzigingen in wet- en regelgeving. Ruim een derde van het MKB besteedt het doorvoeren van wetswijzigingen en nieuwe regels inzake personeel en dagelijkse bedrijfsvoering uit aan een gespecialiseerde partij. Anderzijds geeft iets meer dan een kwart van de MKB-bedrijven aan dit volledig zelf te doen.

Payrollorganisatie Please is van mening dat de wet het MKB in Nederland niet ten goede komt. MKB-bedrijven zullen flexwerkers nu juist sneller moeten laten gaan. Hans van de Ven, directeur van Please: “Wij merken bij onze opdrachtgevers dat zij zich niet beseffen wat de consequenties zijn van de nieuwe wet. Met als gevolg dat deze middelgrote en kleine ondernemingen straks geconfronteerd worden met keuzes waarvan ze nu nog niet inschatten dat ze die moeten maken. Ze zullen hun medewerkers sneller een vast contract moeten aanbieden of ze juist sneller moeten laten gaan. Simpelweg omdat ze het in het huidige klimaat niet kunnen veroorloven om vaste contracten aan te bieden.”

TIP: Op de hoogte blijven van alle actualiteiten in de wetgeving rondom personeel? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitenmiddag op 9 oktober.

TIP: Lees alles over de veranderingen in de nieuwe wet in het boek Wet Werk en Zekerheid. Over het nieuwe arbeidsrecht

Reageer op dit artikel