nieuws

Conflict over ‘randzaken’: wel of geen ontslagvergoeding?

Arbeidsrecht

Conflict over ‘randzaken’: wel of geen ontslagvergoeding?

Een prima functionerende werknemer raakt steeds in conflict over randzaken, zoals zijn auto en werktijden. Zijn werkgever vraagt ontslag aan. Wat betekent dit voor de ontslagvergoeding?

De werknemer verricht voor zijn werkgever werkzaamheden op diverse locaties in de wereld. Hij volgt echter niet altijd de juiste instructies van zijn werkgever. Begin 2010 blijkt hij zich niet te houden aan de zogenoemde verplichte veiligheidsrondgangen. Hij krijgt een schriftelijke waarschuwing. Enkele maanden later heeft hij een gesprek met zijn leidinggevende om het wederzijds vertrouwen te herstellen. Er is onenigheid over onder andere werktijden, vakantieplanning en veiligheidsprocedures. Er worden afspraken gemaakt, maar daarna gaat het weer mis. Zo heeft hij een hotel dat zijn werkgever had gereserveerd, geannuleerd en zelf een andere geboekt. Het leidt tot een formele en laatste waarschuwing.

In 2013 vult hij zijn urenlijsten niet correct in. De maat is voor de werkgever echt vol als blijkt dat de werknemer protesteert tegen de inbouw van een zogenaamde blackbox in zijn auto. De werknemer vindt dat zijn privacy wordt aangetast en weigert de auto af te leveren bij de installateur. Daarop volgt een schorsing en een brief waarin de werkgever voorwaarden stelt, onder meer dat de auto ter beschikking wordt gesteld en dat de werknemer constructief meewerkt. Hij maakt bezwaar tegen het inleveren van de auto, omdat er een aangepaste stoel van het UWV in zit. Deze stoel is zijn eigendom. Veel later gaat hij (te laat) akkoord met de installatie. De werkgever krijgt dan nog van een medewerker te horen dat hij in Berlijn dubbele kosten heeft gedeclareerd en vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan.

Er is volgens de partijen geen kritiek op het vakinhoudelijk functioneren van de werknemer die al bijna dertig jaar in dienst is. Wel constateert de kantonrechter dat de werknemer randzaken op de spits drijft en discussies niet uit de weg gaat. De kantonrechter ziet dat een verdere vruchtbare samenwerking niet realistisch is en gaat over tot ontbinding. Er hebben zich al meerdere incidenten voorgedaan, die de relatie tussen hen ernstig bemoeilijken. Wel meent hij dat het gedoe rond de autostoel op beter had kunnen worden opgelost. Mede doordat het functioneren van de werknemer niet ter discussie stond, kent hij een forse ontslagvergoeding toe.
Rechtbank Overijssel
12 juni 2014
ECLI:NL:RBOVE:2014:3238

TIP: Meer jurisprudentie over conflicten rondom arbeidsvoorwaarden als auto’s? Lees verder op PW De Gids Vakbase.

 

Reageer op dit artikel