nieuws

Participatiewet: wat moet HR voorbereiden?

Arbeidsrecht

Participatiewet: wat moet HR voorbereiden?

Per 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht. Wat zijn de belangrijkste veranderingen en wat kunnen werkgevers nu al voorbereiden?

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van deze wet is mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan bij “gewone bedrijven” te helpen. Met de nieuwe wet worden de Wajong, de Sociale werkvoorziening en de Bijstandswet gebundeld. Het is vanaf 1 januari 2015 aan de gemeenten om te beoordelen of mensen met een arbeidshandicap geschikt zijn voor een reguliere baan.

Hoe kunnen werkgevers zich zo goed mogelijk voorbereiden op de komst van de Participatiewet? Eugenie Ágoston, arbeidsrechtadvocaat bij Van der Steenhoven advocaten, geeft advies.

Quotum Participatiewet

Een van de belangrijkste afspraken die in het kader van de wet is gemaakt, heeft directe consequenties voor de werkgever. De overheid en de sociale partners zijn met elkaar overeengekomen om de komende jaren 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidshandicap. Van werkgeverszijde is toegezegd om in 2014 en 2015 jaarlijks 5.000 banen te creëren. De overheid heeft daarnaast toegezegd in beide jaren 2.500 banen te creëren. Indien eind 2015 blijkt dat deze aantallen niet zijn gehaald, treedt op 1 januari 2016 de zogenoemde Quotumwet in werking.
Elke onderneming met ten minste 25 werknemers moet er dan voor zorgen dat een bepaald percentage van haar personeelsbestand bestaat uit mensen met een arbeidshandicap. Ondernemingen met minimaal 25 werknemers doen er dan ook goed aan om zich nu al te oriënteren op de mogelijkheden die er voor arbeidsgehandicapten zijn binnen het bedrijf. Wordt het quotum niet gehaald, dan betaalt de werkgever een heffing ter hoogte van € 5000,= per niet ingevulde sociale werkplek.

Loonkostensubsidie Participatiewet

De Participatiewet komt de werkgever die mensen met een arbeidshandicap aan een baan helpt, tegemoet. Met ingang van 1 januari 2015 wordt er gewerkt met een nieuwe vorm van loonkostensubsidie: als werkgever betaalt u de werknemer het wettelijk minimumloon of het cao-loon. De verminderde productiviteit van de werknemer wordt vervolgens door de gemeente gecompenseerd middels een loonkostensubsidie. Omdat de hoogte van deze subsidie afhangt van de loonwaarde van de werknemer, kunt u hier als werkgever invloed op uitoefenen.
De loonwaarde wordt vastgesteld op de werkplek zelf en met de regering is afgesproken dat de werkgever hier een substantieel aandeel in kan leveren. De wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld, wordt door de gemeenten vastgelegd in een verordening. Voor u als werkgever loont het de moeite om u te verdiepen in de inhoud van de verordening die geldt in uw gemeente om zo uw inbreng in de totstandkoming van de loonwaarde te optimaliseren.

Inrichting werkplekken Participatiewet

1 Januari 2015 komt dichterbij en het is duidelijk dat er voor die tijd maatregelen genomen moeten worden om geen nadelige gevolgen te ondervinden van de invoering van de Participatiewet. Om, naast het verlenen van medewerking aan het realiseren van het doel van de wet, ook te kunnen profiteren van de voordelen, zult u binnen uw onderneming plek moeten creëren voor nieuwe werknemers. Stippel daarom een duidelijk beleid uit om deze werkplekken te verwezenlijken. Denk daarbij ook na over het efficiënt inrichten van uw bedrijfsproces zodat uw huidige werknemers succesvol kunnen gaan samenwerken met de toekomstige werknemers met een arbeidshandicap. Dit vraagt om mogelijk om het herontwerpen van het bedrijfsproces en het bedenken van logistieke oplossingen.

 TIP: Op de hoogte blijven van alle wetswijzigingen rondom personeelsbeleid? Kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 9 oktober

TIP: Wat zijn de algemene verplichtingen volgens de Arbeidsomstandighedenwet voor het inrichten van de werkplek? Lees meer op PW De Gids Vakbase

Reageer op dit artikel