nieuws

Wat moet HR weten over schijnconstructies?

Arbeidsrecht

Wat moet HR weten over schijnconstructies?

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is in aantocht. Doel van de wet is het bevorderen van eerlijke concurrentie en een eerlijke beloning voor werknemers. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten voor HR?

Begin juli  is het kabinet akkoord gegaan met wat minister Asscher “een belangrijk wapen in de strijd tegen uitbuiten en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt” noemt. Het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS) ligt momenteel ter advies bij de Raad van State en komt na de zomer naar de Tweede Kamer. Een aantal ongewenste constructies wordt straks wettelijk verhinderd en de Inspectie SZW krijgt mogelijkheden om de wet te handhaven. De uitgevoerde inspecties worden openbaar en zo krijgen werkgevers straks meer inzicht in de naleving, stelt advocaat Emilie Van der Lans van het Amsterdamse advocatenkantoor Van der Steenhoven in haar blog op HRbase.nl, de communitysite voor HR-professionals.

Wat moet HR precies weten over de nieuwe wet? Van der Lans zet de belangrijkste aandachtspunten voor werkgevers/HR  op een rij.

Aanvulling voorschriften loonstrook

Een van de belangrijkste punten van de wet is het voorkomen van situaties waarin werknemers onder het wettelijk minimumloon worden betaald. Om dit te voorkomen, worden de wettelijke voorschriften voor de loonstrook aangevuld.  Ook moet de werkgever de loonstrook op verzoek aan de Inspectie SZW verstrekken. Daarnaast is de werkgever straks verplicht een minimaal deel van het wettelijk loon giraal uit te betalen. Kosten, zoals huisvestingskosten en ziektekostenpremies, kunnen straks niet meer verrekend worden met het minimumloon.

Uitbreiding aansprakelijkheid

Een werknemer kan straks alle schakels in de keten aanspreken op betaling van zijn loon als de eigen werkgever betaling nalaat. Ook een niet directe werkgever kan worden aangesproken tot betaling van het loon van een werknemer die niet bij hem in dienst is. Oppassen geblazen dus.

Handhaving en naleving CAO 

Werkgevers die geen lid zijn van de werkgeversorganisatie (en zich niet houden aan de CAO) hebben met mindere arbeidsvoorwaarden een concurrentievoordeel ten opzichte van de leden. Het gaat dan om periodes waarin de cao niet algemeen bindend verklaard is. Ter verbetering van de CAO-naleving en -handhaving is het  daarom van belang dit soort periodes te voorkomen. De wet wordt daarom op een aantal punten aangepast.

Lees hier het blog van Emilie van der Lans op HRbase.

Meer weten over het Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies (WAS)? Kom dan naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 9 oktober 2014.

Reageer op dit artikel