nieuws

Online procederen doet u zo

Arbeidsrecht

Online procederen doet u zo

Welke zaken zijn geschikt voor de online procedure van de ‘nieuwe’ eKantonrechter?

Werkgevers kunnen sinds deze zomer hun arbeidsgeschillen indienen bij de eKantonrechter, een nieuwe, eenvoudige en digitale procedure voor relatief eenvoudige civielrechtelijke zaken. Dit geldt dus ook voor eenvoudige arbeidsrechtzaken.

Niet alle zaken zijn dus geschikt. Om toegelaten te worden tot het inhoudelijk deel van de digitale procedure moet het geschil (onder andere) voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • het geschil is civielrechtelijk van aard
  • het onderwerp van het geschil behoort tot de zaken waarin de kantonrechter bevoegd is tot oordelen
  • het geschil is eenvoudig van aard en leent zich in principe voor een eindbeslissing op de aanwezige stukken die de partijen aanleveren, dus zonder ingrijpend nader feitenonderzoek

Een arbeidsrechtelijke zaak zal dus al snel onder de bevoegdheid van de eKantonrechter vallen: een arbeidsrechtelijke zaak is civielrechtelijk van aard en behoort tot de bevoegdheid van de kantonrechter Maar welke arbeidsrechtelijke geschillen zijn eenvoudig van aard en lenen zich in voor een uitspraak zonder nader feitenonderzoek? Marloes Hofland, arbeidsrechtadvocaat bij Linssen cs Advocaten zet een aantal voorbeelden voor u op een rij.

Een loonvordering

Wilt u een loonvordering voorleggen aan een rechter, dan kunt u in plaats van het voeren van een kort geding of bodemprocedure ook kiezen voor het voeren van een digitale procedure bij de eKantonrechter. Dat kan een optie zijn wanneer de werknemer stelt te weinig loon te hebben ontvangen en uitgebreid feitenonderzoek niet nodig is (duidelijk is bijvoorbeeld hoeveel en waarom er minder loon is betaald). U stemt als werkgever in met een procedure bij de eKantonrechter, u voert verweer en vervolgens beoordeelt de rechter de vraag of er inderdaad te weinig loon is betaald.

Lees ook: In het artikel Arbeidsconflict? Nu voor een prikkie naar de rechter leest u alles over de voor- en nadelen van de online procedure van de eKantonrechter.

De arbeidsovereenkomst ontbinden

Een ontbindingsverzoek lijkt zich eveneens goed te lenen voor deze online procedure, mits de feiten geen nader onderzoek behoeven. Heeft u bijvoorbeeld een goed onderbouwd dossier opgebouwd over het (dis)functioneren van een werknemer, dan kunt u de eKantonrechter vragen om een beslissing te geven over het ontbindingsverzoek. De werknemer voert – bijvoorbeeld over de hoogte van de beëindigingsvergoeding – verweer en de rechter beslist over het ontbindingsverzoek. Voert de werknemer inhoudelijk verweer tegen het gestelde disfunctioneren, dan wordt het lastiger. Dan lijkt feitenonderzoek noodzakelijk.

De beoordeling van een concurrentiebeding

Een werkgever en werknemer die een concurrentiebeding (>PW De Gids Vakbase) zijn overeengekomen, kunnen zich tot de eKantonrechter wenden voor beoordeling van het beding. Is het geldig overeengekomen? Hoe moet het beding worden uitgelegd? Dient het beding te worden beperkt? Dat lijken vragen die zonder uitgebreid feitenonderzoek door de eKantonrechter beantwoord zouden kunnen worden.
Lastiger wordt het vorderen van schadevergoeding in het geval dat sprake is van overtreding van een concurrentiebeding. Daarbij komt vaker een uitgebreid feitenonderzoek kijken om te beoordelen of het beding inderdaad is overtreden.

Een eenzijdige functiewijziging

Mag een werkgever in een concreet geval eenzijdig de functie van een werknemer (willen) aanpassen? Ook deze vraag lijkt zich goed te lenen voor behandeling door de eKantonrechter, mits uitgebreid feitenonderzoek, bijvoorbeeld naar de reden van de wijziging, niet nodig is.

Ongeschikte zaken voor de eKantonrechter

Voorbeelden van zaken die zich lastiger lenen voor behandeling door de eKantonrechter zijn zaken in het kader van een ontslag op staande voet (groot risico, want geen hoger beroep mogelijk), een kennelijk onredelijk ontslagprocedure (bijvoorbeeld op grond van onjuiste toepassing van het afspiegelingsbeginsel) en de vraag of een werknemer succesvol is gere-integreerd (heeft de omslag van passende naar bedongen arbeid plaatsgevonden?). Vaak is in dat soort zaken nader feitenonderzoek nodig of is het risico (te) groot omdat hoger beroep niet mogelijk is bij de eKantonrechter.

Aandachtspunten voor werkgevers

Er zijn een aantal zaken waar u als werkgever op moet letten voordat u een zaak voorlegt aan de eKantonrechter. Zo kunnen in de online procedure slechts twee groepen van (rechts)personen optreden: één of meer personen die gezamenlijk als verzoeker optreden en één of meer personen die gezamenlijk als verweerder optreden. Een (rechts)persoon in vrijwaring oproepen voor verhoor (bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe informatie), is niet mogelijk.
Let er op dat of een zaak zich voor behandeling van de eKantonrechter leent, een vraag is die zeer afhankelijk is van de omstandigheden van de zaak. Één antwoord is daarop niet te geven, gelet op het individuele karakter van elk geschil.
Houd tot slot rekening met de andere voorwaarden van een digitale procedure bij de eKantonrechter: beide partijen stemmen in met de digitale procedure én beide partijen zien af van hoger beroep. Vooral de laatste voorwaarde houdt een groot risico in.

 

Reageer op dit artikel