nieuws

VAR verdwijnt: extra werk voor HR?

Arbeidsrecht

VAR verdwijnt: extra werk voor HR?

Het kabinet wil dat de opdrachtgever en de zzp’er voortaan allebei beoordelen of hun arbeidsrelatie opgevat moet worden als een dienstverband. Werk aan de winkel voor HR?

Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwe Wet invoering Beschikking geen loonheffingen (BGL) is de beoogde vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR. Bij de VAR vraagt een zzp’er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn werkzaamheden moeten worden gezien als loon uit een dienstbetrekking. Opdrachtgevers vragen zzp’ers een VAR te tonen waaruit blijkt dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen. De opdrachtgever is nu niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen als achteraf blijkt dat de relatie is aan te merken als dienstbetrekking. Heeft de zzp’er een VAR-WUO of DGA (winst uit onderneming of directeur-grootaandeelhouder), dan komen de financiële consequenties uitsluitend voor rekening van de zzp’er.

Schijnzelfstandigheid

Voor zzp’ers is de VAR van belang bij het werven van opdrachten. De zelfstandigen zijn daarom geneigd om de VAR-verklaring zodanig in te vullen, dat het al snel lijkt alsof ze echt zelfstandig werken. Dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken. De afgelopen jaren doken in steeds meer bedrijfstakken zzp’ers op die bijna uitsluitend voor één opdrachtgever werken, waardoor hun arbeidsrelatie erg lijkt op een normaal dienstverband.

Hier komt nu een einde aan. Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een zzp’er straks via een webmodule een aantal vragen. Als deze vragenreeks tot een beschikking leidt, staat daarin onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever moet de beschikking controleren, voordat hij de opdracht daadwerkelijk verstrekt. In de praktijk zal dit vaak op het bordje van HR terechtkomen.

Is de BGL-beschikking aanwezig, dan weten opdrachtgever en zelfstandige vooraf hoe hun arbeidsrelatie fiscaal in elkaar zit. De opdrachtgever weet dan ook of er sprake is van een dienstbetrekking, waarvoor hij als werkgever loonheffing moet afdragen. Zo niet, dan heeft hij te maken met een zelfstandig ondernemer die een opdracht uitvoert. Doel van de nieuwe Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ (BGL) is om de Belastingdienst beter onderscheid te laten maken tussen een dienstverband en werken als zelfstandig ondernemer.

Meer weten over de nieuwe VAR-aanvraag voor zzp’ers en de rol van de werkgevers? Kom naar onze HR-wetgeving actualiteitendag

Reageer op dit artikel