nieuws

Arbeidsconflict: wanneer is een ‘ziekmelding’ terecht?

Arbeidsrecht

Arbeidsconflict: wanneer is een ‘ziekmelding’ terecht?

Een werkgever vraagt ontslag aan. De medewerker meldt zich ziek. Terecht?

Een werkgever dient een ontslagaanvraag in voor een werknemer bij het UWV. Bedrijfseconomische gronden zijn de redenen die het bedrijf aanvoert om de werknemer te ontslaan. Echter in de tussentijd wordt de werknemer ziek. Het UWV vindt dat er sprake is van een arbeidsconflict. Er wordt getracht via mediation de problemen op te lossen, maar na twee pogingen stopt dit. Ondertussen betaalt de werkgever het salaris van de maand juli maar gedeeltelijk. De werkgever is van mening dat de werknemer ziek is en dat hij op basis van de loondoorbetalingsplicht maar 70 procent hoeft te betalen. Omdat hij in de maand juni het volledige bedrag heeft gestort, is voor juli een aanvullend bedrag betaald. Daarna is geen salaris meer overgemaakt.

TIP: Lees wat u moet doen als u vermoedt dat een ziekmelding door een arbeidsconflict komt op PW De Gids Vakbase.

De werknemer stapt daarop naar de kantonrechter en eist een volledige doorbetaling van het salaris. Op basis van het deskundigenrapport wordt terugkeer naar de eigen werkgever als onwaarschijnlijk ingeschat, mede omdat de werkgever al een ontslagaanvraag had ingediend. Er is volgens het rapport sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. Tot werkhervatting is het niet meer gekomen, omdat de situatie inzake de werkomstandigheden zwaar waren ontwricht. De werkgever ontkent dat er sprake was van een arbeidsconflict en dat de werknemer in staat was om te werken.

De kantonrechter constateert dat de werknemer niet ziek was. De werknemer heeft zijn looneis gesteld op basis van artikel van het Burgerlijk Wetboek (BW) 7:628 en niet op basis van BW: 7:629. Er was geen sprake van ziekte, maar van situationele arbeidsongeschiktheid. De werknemer kan wel werken, maar de dreiging bestaat volgens de bedrijfsarts dat bij hervatting van de werkzaamheden de werknemer psychische of lichamelijke klachten ontwikkelt. Dan kan redelijkerwijs niet van de werknemer gevergd worden dat hij werkzaamheden verricht bij de werkgever.

Ook omdat mediation niet is geslaagd, en de werkgever weinig moeite heeft gedaan om de arbeidsrelatie weer gezond te maken, oordeelt de kantonrechter dat de werkgever het loon volledig moet doorbetalen tot het moment dat de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

Rechtbank Overijssel
30 september 2014
ECLI:NL:RBOVE:2014:5271

Lees ook: Na ziekmelding ontslagen wegens werkweigeringLees ook: Wanneer mag u een ziekmelding weigeren?

Reageer op dit artikel