nieuws

Chantage: staande voetje?

Arbeidsrecht

Chantage: staande voetje?

Een werknemer die als enige weet hoe hij een kapotte machine kan repareren, vraagt hiervoor 1000 euro aan zijn baas.

De machine waar de man aan werkt, draait al drie maanden op halve kracht. Zijn werkgever, Multitubes uit Wormerveer, laat daarom een monteur van de fabrikant overkomen uit Zwitserland. Op de dag dat de monteur komt, meldt de medewerker opeens dat hij een oplossing voor het probleem heeft gevonden. De machine werkt weer op volle snelheid. Maar aan het openbaren van die oplossing zit wel een prijskaartje: voor 1000 euro wil hij wel uit de doeken doen hoe hij de machine hersteld heeft.

Saboteren van machine

Het kunsttofproductiebedrijf ontslaat daarop de man op staande voet. Als dringende reden voor het ontslag noemt de werkgever dat uit onderzoek en gesprekken is gebleken dat hij de vertraagde werking van de machine bewust en gedurende langere tijd heeft laten voortduren. Zelfs ook toen hij merkte dat zijn werkgever er alles aan deed om het gebrek te verhelpen. “U gaf niet alleen te kennen dat u het probleem had verholpen, maar u weigerde – daarnaar gevraagd – ook te vertellen wat de oorzaak was. U wilde dat enkel doen tegen betaling van 1000 euro”, zo schrijft de werkgever in de ontslagbrief.

Lees ook: HR te soft bij ontslag

Lees ook: Werkwijze bij het aanzeggen van ontslag op staande voet (>PW De Gids Vakbase)

Ontslag op staande voet onterecht?

De man vecht zijn ontslag aan. Hij is ten onrechte op staande voet ontslagen en het ontslag is volgens hem ook niet onverwijld gegeven. In een kort geding vordert hij dat hij weer aan het werk kan bij Multitubes en hij eist dat zijn salaris betaald wordt.

Volgens Multitubes heeft de man de machine waaraan hij werkzaam was, gedurende langere tijd bewust gesaboteerd en vertraagd laten werken. Verder weigerde hij om te vertellen hoe hij het probleem uiteindelijk heeft opgelost. Dat levert in de visie van Multitubes zonder meer een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet wel onverwijld is gegeven. De man is die dag direct naar huis gestuurd en daarna is een onderzoek gestart naar het probleem met de etiketteermachine. Nadat dit onderzoek twee dagen later was afgerond, heeft Multitubes de man per brief ontslagen.

Feitencomplex

De kantonrechter kijk vervolgens naar de overwegingen van Multitubes. Het bedrijf noemt twee feiten als dringende reden voor het ontslag op staande voet aan. Ten eerste dat hij de machine bewust gesaboteerd en vertraagd heeft. Ten tweede de weigering om – zonder beloning – te vertellen hoe hij het probleem aan de machine had opgelost. De bewijslast van de dringende reden en van beide genoemde feiten rust op Multitubes, stelt de rechter. 

Volgens de rechter slaagt het bedrijf er echter niet in om beide feiten te bewijzen. Het punt is dat Multitubes stelt dat beide feiten ook ieder op zichzelf en los van elkaar al een dringende reden voor ontslag op staande voet opleveren. Maar uit eerdere uitspraken  onder mee van de Hoge Raad, blijkt dat dit anders ligt. Het betreft hier een aan de werknemer medegedeeld feitencomplex dat slechts voor een deel in rechte vast staat. Dat de machine bewust gesaboteerd is, is namelijk niet onomstotelijk bewezen. Het ontslag op staande voet is alleen geldig als: “a. dat gedeelte op zichzelf beschouwd kan worden als een dringende reden voor ontslag op staande voet, b. de werkgever heeft gesteld dat hij de werknemer ook op staande voet zou hebben ontslagen indien hij daarvoor niet meer grond zou hebben gehad dan in rechte is komen vast te staan, en c. dit laatste voor de werknemer in het licht van de gehele inhoud van die aanzegging en de overige omstandigheden van het geval ook duidelijk moet zijn geweest. “

Multitubes heeft in de ontslagbrief beide genoemde feiten – het saboteren van de machine en de weigering om de oplossing mee te delen – als dringende reden meegedeeld aan de man. In die brief staat niet dat elk feit op zichzelf al reden is voor ontslag op staande voet. “Dat betekent dat beide genoemde feiten ieder op zichzelf en los van elkaar geen dringende reden voor ontslag op staande voet kunnen opleveren”, oordeelt de rechter.

Sabotage

Multitubes gaat ervan uit dat de man twee tot drie maanden de etiketteermachine bewust heeft vertraagd, door in het mechanische deel van de machine sabotage te plegen. Zo zou een laser geheel of gedeeltelijk afgedekt zijn. Het bedrijf heeft in die periode echter niet kunnen constateren dat die sabotage zich daadwerkelijk heeft voorgedaan en hoe hij dat gedaan zou hebben. “Aangenomen moet worden dat Multitubes een dergelijke sabotage in ieder geval op enig moment moet hebben kunnen vaststellen als daarvan daadwerkelijk sprake was geweest. Dat is temeer het geval nu de machine kennelijk meerdere maanden op halve kracht heeft gedraaid en ook werd gebruikt op tijdstippen dat de man niet werkte. Zeker tijdens zijn afwezigheid had een eventuele sabotage dan ontdekt moeten worden”, stelt de rechter. Multitubes kan in de stukken en op de zitting de rechter niet overtuigen hoe de sabotage onopgemerkt kon blijven.

Al met al oordeelt de rechter dat het ontslag op staande voet geen stand kan houden. Multitubes wordt veroordeeld tot loondoorbetaling en tot wedertewerkstelling op straffe van een dwangsom van € 500,00 voor iedere dag dat Multitubes daarmee in gebreke mocht blijven, met een maximum van € 25.000.

Bron: ECLI:NL:RBNHO:2014:10810

Reageer op dit artikel