nieuws

Missende vinger schuld van baas?

Arbeidsrecht

Missende vinger schuld van baas?

Werknemer klimt over hek op bedrijfsterrein en raakt daarbij vinger kwijt. Is dit bewuste roekeloosheid of valt dit onder de zorgplicht van de werkgever?

Omdat de poort van een houtzagerij na de werktijd van de een werknemer – om 20.00 uur – gesloten was, zijn een werknemer en zijn collega met gebruikmaking van de prullenbak over het hek geklommen. Toen echter de werknemer zich naar beneden liet vallen bleef hij met een ring haken aan een van de stalen punten, met als gevolg dat de ringvinger van zijn rechterhand volledig is afgescheurd. In het ziekenhuis bleek dat de vinger niet behouden kon worden. Als gevolg daarvan heeft de werknemer blijvend lichamelijk letsel opgelopen en is hij (deels) arbeidsongeschikt geworden.

Het ongeval is door de werkgever gemeld aan de arbeidsinspectie. Die heeft geconcludeerd dat de Arbeidsomstandighedenwet niet is overtreden.

Zorgplicht over bedrijventerrein

De werknemer stelt de werkgever daarop via de rechter aansprakelijk.
De vraag is of de werkgever de in artikel 7:658 BW bedoelde absolute waarborg heeft geschept voor de bescherming tegen gevaar. De werkgever moet namelijk die maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. En de weg van het bedrijfspand naar de openbare weg valt onder die werktijd.
Daarbij moet hij weten dat van belang is met welke mate van waarschijnlijkheid de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden verwacht, de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen (kunnen) ontstaan, de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en de mate van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Lees ook op PWdegidsvakbase.nl: Werkgever moet bewijzen dat aan zorgplicht is voldaan

In de situatie van de houtzagerij betekent dat volgens de rechter dat hij zorgplicht heeft over het bedrijfsterrein, en dus ook de omheining daarvan, zodanig dient in te richten als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt.
Het is namelijk regelmatig voorgekomen dat de poort ook ’s avonds bij het verlaten van het bedrijfsterrein open was of dat een werknemer vergeet eerst naar de sleutelhouder te gaan alvorens zich naar de poort te begeven. Als werknemers voor een gesloten poort komt moet de werknemer terug gaan naar de bedrijfshal en op zoek gaan naar de sleutelhouder die vervolgens met de betreffende werknemer moet meelopen naar het hek om de poort te openen. Hiermee kan in totaal ongeveer tien minuten gemoeid zijn.
Daarbij komt nog dat de werkgever een vaste prullenbak heeft geplaatst precies op de plek waar de werknemers over het hek kunnen klimmen. Dat had hij niet moeten doen.
De werkgever van de houtzagerij heeft volgens de rechter niet aan de zorgplicht voldaan.

Rechtbank Oost-Brabant
ECLI:NL:RBOBR:2014:6522

Reageer op dit artikel