nieuws

Nieuwe ontslagregels in zorg

Arbeidsrecht

Nieuwe ontslagregels in zorg

De ontslagregels in de zorg worden aangepast. Wat betekent dat voor de ontslagvolgorde?

De regels voor het bepalen van de ontslagvolgorde worden aangepast. De regels werden afgelopen maandag bekendgemaakt in de Staatscourant en gaan per 11 november 2014 in.

Wat verandert er precies?

Voor het bepalen wie voor ontslag in aanmerking komt, geldt momenteel het afspiegelingsbeginsel. In de zorg kan onverkorte toepassing hiervan per bedrijfsvestiging tot onredelijke uitkomsten leiden voor het personeel, omdat afgespiegeld moet worden over werknemers met uitwisselbare functies bij meerdere gemeenten. De aanpassing in de ontslagregels voor de zorg moeten ervoor zorgen dat werkgevers bij het bepalen van de ontslagvolgorde niet uitgaan van de bedrijfsvestiging maar van de gemeente waarbinnen de werkzaamheden komen te vervallen.

TIP: Lees wat een uitwisselbare functie bij het afspiegelingsbeginsel is op PW De Gids Vakbase.  

De nieuwe regels zullen naar verwachting nog veelvuldig gebruikt gaan worden. De ontslaggolf in de zorg, die na ondertekening van het zorgakkoord in april 2013 gaande is, lijkt nog lang niet uit te zijn gerold. In september maakte vakbond FNV bekend dat er sindsdien al ruim 25.000 zorgmedewerkers zijn ontslagen. De vakbond baseert zich hierbij op ontslagcijfers in de jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de huishoudelijke zorg.

Voor welke zorgsectoren gelden deze ontslagregels?

De regels zijn van toepassing op werkgevers en werknemers in de thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, bij verpleeg- of verzorgingshuizen, of in de gehandicaptenzorg of de jeugdzorg.

Welke uitzonderingen gelden er?

Er zijn twee uitzonderingsgevallen op de ontslagregels:

  • Ten eerste gaat dat over de situatie wanneer een werkgever meerdere bedrijfsvestigingen heeft binnen dezelfde gemeente. In een dergelijk geval wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast op de werknemers die bij de afzonderlijke bedrijfsvestigingen werken.
  • Ten tweede wordt er een uitzondering gemaakt voor ontslagen in de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg, wanneer een werknemer aannemelijk kan maken dan vanwege de manier waarop de werkzaamheden binnen de organisatie georganiseerd zijn, er uitgegaan moet worden van de desbetreffende vestiging. Dat kan het geval zijn wanneer de werkzaamheden regionaal zijn georganiseerd en het werk van de medewerkers zich uitstrekt over verschillende gemeenten. In een dergelijk geval kan het volgens minister Asscher onwenselijk zijn om het afspiegelingsbeginsel per gemeente toe te passen en zal worden uitgegaan van de bedrijfsvestiging. Zo zegt minister Asscher in zijn toelichting op de veranderingen in de Staatscourant.

Lees de hele toelichting en de gevolgen van de nieuwe ontslagregels in de bekendmaking in de Staatscourant.

TIP: Leer meer over het actuele ontslagrecht op de cursusdag Ontslag: als het moet, doe het goed op 20 november.

Reageer op dit artikel