nieuws

Beschonken naar de bedrijfsarts: ontslag?

Arbeidsrecht

Beschonken naar de bedrijfsarts: ontslag?

Als blijkt dat een buschauffeur in beschonken toestand de bedrijfsarts heeft bezocht, trekt het UVW zijn ZW-uitkering in. Heeft hij zijn ontslag in de hand gewerkt?

Een busbedrijf betaalt een jaar lang het loon door tijdens de ziekte van een buschauffeur. De werknemer kampt met zware rugklachten. Na een jaar komen de buschauffeur en de onderneming overeen dat ze de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden ontbinden. Een half jaar later wordt de Ziektewet-uitkering (ZW-uitkering) stopgezet. Volgens het UWV heeft de werknemer een zogenoemde benadelingshandeling gepleegd door met wederzijds goedvinden zijn arbeidsovereenkomst te beëindigen. De werknemer maakt bezwaar, maar dit wordt door het UWV ongegrond verklaard. De buschauffeur stapt naar de rechter.

Verwijtbaar werkloos?

Volgens het UWV heeft de werknemer onder invloed van alcohol zijn werk willen hervatten als re-integratiemaatregel en daarom heeft hij zijn ontslag in de hand gewerkt. Ondanks dat de buschauffeur die bewuste dag niet zou werken, heeft de werknemer zijn baan op het spel gezet en is daarmee verwijtbaar werkloos geworden. De man ontkent dat hij aan het werk wilde gaan, maar de rechtbank gaat mee in de argumenten van het UWV.

Ontslag na alcoholmisbruik

De zaak komt bij de Centrale Raad van Beroep. Hier wordt in detail het alcoholmisbruik genoemd. Zo zou de werknemer gaan werken, nadat hij bij de bedrijfsarts was geweest. De arts rook een sterke alcohollucht. Volgens de werknemer had hij veel alcohol genuttigd om de rugpijn te bestrijden. Zijn alcoholpromillage bleek 2,5 keer zo hoog en daardoor was hij ongeschikt om in een bus te rijden. Na de melding van de arts is de man op staande voet ontslagen. Ondanks dat er later een minnelijke schikking is overeengekomen, stelt de raad dat er sprake is van een benadelingshandeling.

Tip! Kijk op PW De Gids Vakbase voor meer jurisprudentie over alcoholmisbruik en ontslag.

Centrale Raad van Beroep
25 maart 2015
ECLI:NL:CRVB:2015:891

Reageer op dit artikel