nieuws

Wanneer mag u een ruziezoeker ontslaan?

Arbeidsrecht

Wanneer mag u een ruziezoeker ontslaan?

Een werkneemster heeft constant conflicten, zowel met haar collega’s als met haar leidinggevenden. Wanneer is de maat vol?

Een administratief medewerkster is ruim dertig jaar in dienst van een scholengemeenschap. In 2006 krijgt ze problemen met collega’s die in dezelfde ruimte werken. Na een tijdje probeert de werkgever dit te sussen door de werkneemster in een andere kamer te plaatsen. Een jaar later raakt de medewerkster in conflict met haar leidinggevende. Ook met een nieuwe leidinggevende kan zij moeilijk door één deur. Wel probeert de werkgever nogmaals sessies te organiseren om de relaties te normaliseren, maar in 2009 volgt de volgende ruzie.

TIP: Waar moet u op letten als u een dossier gaat opbouwen? Lees meer op PW De Gids Vakbase.

De directie van de scholengemeenschap gaat zich er dan zelfs mee bemoeien. Maar ondanks dat de medewerkster naar een andere afdeling wordt verhuisd, blijft zij aanvaringen hebben met haar twee vroegere collega’s. Ook haar zoveelste nieuwe leidinggevende en een andere collega blijven conflicten met haar niet bespaard. Met hulp van bedrijfsmaatschappelijk werk en een P&O-adviseur wordt dan nog eens gesproken om de werkneemster “op de rit te krijgen” zonder conflicten, maar ook deze pogingen slagen niet. Er is volgens bedrijfsmaatschappelijk werk geen enkele vooruitgang geboekt.

Slecht werkgeverschap?

Na weer een overplaatsing, die al weer leidt tot nieuwe conflicten, stapt de werkneemster bizar genoeg naar de rechter en start een procedure. Ze vindt dat de werkgever zich niet als goed werkgever gedraagt. De rechtbank verklaart het verzoek niet ontvankelijk, want de zaak hoort thuis bij de bestuursrechter. De werkneemster is zo boos na de uitspraak van de rechter dat een  van de leidinggevenden agressief wordt bejegend en wordt bespuugd, Een collega krijgt bovendien nog eens flink de wind van voren, op agressieve toon.
Er vindt dan weer een gesprek plaats met de leidinggevende. De houding van de werkneemster is zodanig negatief en conflicteus dat de werkgever overgaat tot ontslag. De werkgever heeft vanaf 2006 al vele conflictsituaties moeten slechten met de werkneemster zonder resultaat. Er hebben zich tal van incidenten voorgedaan. De werkneemster heeft met vele leidinggevenden en collega’s ruzie gehad. Bovendien heeft de werkgever tal van adequate maatregelen genomen om nieuwe conflicten voor te zijn, echter de oplossingen waren tijdelijk van aard, want conflicten ontstonden later weer.

Lees ook: Krijgt een ruziezoeker ontslaggeld mee? 

Ontslag

De maat was vol nadat de werkneemster de werkgever beschuldigde van slecht werkgeverschap. Uiteindelijk komt het, ondanks dat de werkneemster in hoger beroep gaat tot aan de Centrale Raad van Beroep, toch tot ontslag. De Raad constateert net zoals in de voorgaande uitspraken, dat er sprake is van een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie. Voortzetting van de dienstbetrekking behoort niet meer tot de mogelijkheden. De Raad merkt daar nog eens bij op dat ook de agressieve bejegening naar haar collega’s ten tijde van de uitspraak van de rechter, voldoende reden was om tot dit oordeel te komen.

Centrale Raad van Beroep, 26 maart 2015

ECLI:NL:CRVB:2015:915

 

Reageer op dit artikel